: : : :

Ascertainment of Law and Doctrine of Precedents in the Swedish Labour Court (Tore Sigeman), 1978

Artikel ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Tore Sigeman, Ascertainment of Law and Doctrine of Precedents in the Swedish Labour Court i Scandinavian Studies in Law Volume 22 1978 s. 177–212

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna