: : : :

Arbetsrätten i omvandling (Sten Edlund), 1976

Artikel ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sten Edlund, Arbetsrätten i omvandling i Svensk rätt i omvandling – Studier tillägnade Hilding Eek, Seve Ljungman och Folke Schmidt 1976 s. 123 ff.

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna