: : : :

Arbetsrätt och klassherravälde (Gösta Hultén), 1978

Bok ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Gösta Hultén, Arbetsrätt och klassherravälde, tredje upplagan, 1978

Anteckningar :

Kring strejklagarnas historia. 2:a uppl. 1973

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna