: : : :

Arbetsrätt II (Folke Schmidt), 1973

Bok ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Folke Schmidt, Arbetsrätt II, 1973

Anteckningar :

Första tryckningen (utan sakregister)

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna