: : : :

Arbetsrätt I (Folke Schmidt), 1975

Bok ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Folke Schmidt, Arbetsrätt I, 1975

Anteckningar :

1:a uppl. 1972 (andra tryckningen 1973)

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna