: : : :

Arbetsfreden som problem för lagstiftaren (Folke Schmidt), 1972

Artikel ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Folke Schmidt, Arbetsfreden som problem för lagstiftaren i Förhandlingarna vid det tjugosjätte nordiska juristmötet i Helsingfors den 24-26 augusti 1972 1972 s. 115 ff.

Anteckningar:

Det tjugosjätte nordiska juristmötet

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna