: : : :

Arbetsdomstolen och den belgiska Volvo-konflikten (Joachim Nelhans), 1979

Artikel ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Joachim Nelhans, Arbetsdomstolen och den belgiska Volvo-konflikten i SvJT 1979 s. 302 ff.

» Läs artikeln

Anteckningar:

Rättsfallskommentar : AD 1978 nr 160

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna