: : : :

Arbejdsretlige funktioner (Ole Hasselbalch), 1979

Bok ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Ole Hasselbalch, Arbejdsretlige funktioner, 1979

Anmäld av :
Folke Schmidt i TfR 1980 s. 258 ff., Lars Edlund i SvJT 1981 s. 302-310

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna