: : : :

Anställningsskyddet i rättspraxis – Arbetsdomstolens domar 1974-1975 i bearbetning (Edvard Nilsson), 1978

Bok ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Edvard Nilsson, Anställningsskyddet i rättspraxis – Arbetsdomstolens domar 1974-1975 i bearbetning, 1978

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna