: : : :

Anmälan av Per Eklund; Rätten i klasskampen. En studie i rättens funktioner (Stig Jägerskiöld), 1975

Artikel ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Stig Jägerskiöld, Anmälan av Per Eklund; Rätten i klasskampen. En studie i rättens funktioner i SvJT 1975 s. 213 ff.

» Läs artikeln

Anmälan av: Per Eklund; Rätten i klasskampen. En studie i rättens funktioner

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna