: : : :

Anmälan av Ole Hasselbalch, Arbejdsretlige funktioner (Folke Schmidt), 1980

Artikel ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Folke Schmidt, Anmälan av Ole Hasselbalch, Arbejdsretlige funktioner i TfR 1980 s. 258 ff.

Anmälan av: Ole Hasselbalch, Arbejdsretlige funktioner

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna