: : : :

Anmälan av Niklas Bruun, Kollektivavtal och rättsideologi (Folke Schmidt), 1980

Artikel ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Folke Schmidt, Anmälan av Niklas Bruun, Kollektivavtal och rättsideologi i TfR 1980 s. 700 ff.

Anmälan av: Niklas Bruun, Kollektivavtal och rättsideologi

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna