: : : :

Anmälan av Kent Källström; Lokala Kollektivavtal. Om lokala parters ställning inom fackliga organisationer (Anders Victorin), 1980

Artikel ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Anders Victorin, Anmälan av Kent Källström; Lokala Kollektivavtal. Om lokala parters ställning inom fackliga organisationer i SvJT 1980 s. 544 ff.

» Läs artikeln

Anmälan av: Kent Källström; Lokala Kollektivavtal. Om lokala parters ställning inom fackliga organisationer

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna