: : : :

Anmälan av Ingmar Lidbeck, Georg Normark och Sven-Hugo Ryman; Statens tjänstemän. Kommentar till 1965 års lagstiftning. (Folke Schmidt), 1971

Artikel ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Folke Schmidt, Anmälan av Ingmar Lidbeck, Georg Normark och Sven-Hugo Ryman; Statens tjänstemän. Kommentar till 1965 års lagstiftning. i SvJT 1971 s. 563 ff.

» Läs artikeln

Anmälan av: Ingmar Lidbeck, Georg Normark och Sven-Hugo Ryman; Statens tjänstemän. Kommentar till 1965 års lagstiftning

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna