: : : :

Anmälan av Boel Flodgren; Fackföreningen och rätten. En jämförande studie av föreningsrätten i Sverige och USA. (Reinhold Fahlbeck), 1980

Artikel ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Reinhold Fahlbeck, Anmälan av Boel Flodgren; Fackföreningen och rätten. En jämförande studie av föreningsrätten i Sverige och USA. i SvJT 1980 s. 54 ff.

» Läs artikeln

Anmälan av: Boel Flodgren; Fackföreningen och rätten. En jämförande studie av föreningsrätten i Sverige och USA.

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna