: : : :

Anmälan av Anders Victorin; Lönenormering genom kollektivavtal (Tore Sigeman), 1974

Artikel ]

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Tore Sigeman, Anmälan av Anders Victorin; Lönenormering genom kollektivavtal i SvJT 1974 s. 790 ff.

» Läs artikeln

Anmälan av: Anders Victorin; Lönenormering genom kollektivavtal

Ovanstående är bara en referens. På hemsidan finns bara Sören Ömans egna skrifter i fulltext.

Sök bland litteraturreferenserna