:

Speeches by Sören Öman

( 13 upcoming and 470 held speeches since 2004 )

Portrait of Sören Öman
Sören Öman

Address : Valhallavägen 102, SE-114 41 Stockholm, Sweden

E-mail : 

Homepage : 

Telephone : +46 8 654 94 62 | +46 70 741 07 12

Sören Öman is often engaged as a speaker or lecturer on various legal subjects by renowned conference businesses, companies such as law firms and international corporations, authorities, organisations and academic institutions, or at national and international conferences (13 speeches since 2004). He gives speeches and lectures in Swedish and English.

Today : 2017-10-21

Upcoming speeches by Sören Öman ( 13 )

2017-10-25 Den nya data­skydds­förord­ningen ( Stockholm VJS / Karnov Group » Homepage  ) [ public ]

2017-11-02 Person­uppgifts­lagen – praxis, praktik och EU:s data­skydds­reform ( Stockholm Stiftelsen Fakultetskurser » Homepage  ) [ public ]

2017-11-07 EU:s data­skydds­för­ord­ning – kompletterande nationell reglering och för­djup­ning ( Stockholm VJS / Karnov Group » Homepage  ) [ public ]

2017-11-09 Nationell reglering vid sidan av data­skydds­för­ord­ningen ( Stockholm Stiftelsen Fakultetskurser » Homepage  ) [ public ]

2017-11-10 Särskilda register­författningar för myndigheter ( Stockholm Stiftelsen Fakultetskurser » Homepage  ) [ public ]

2017-12-07 Den nya data­skydds­förord­ningen ( Stockholm VJS / Karnov Group » Homepage  ) [ public ]

2018-01-30 EU:s data­skydds­för­ord­ning – kompletterande nationell reglering och för­djup­ning ( Stockholm VJS / Karnov Group » Homepage  ) [ public ]

2018-02-01 Arbets­rättsliga frågor för offentlig sektor ( Stockholm Stiftelsen Fakultetskurser » Homepage  ) [ public ]

2018-03-15 Särskilda register­författningar för myndigheter ( Stockholm Stiftelsen Fakultetskurser » Homepage  ) [ public ]

2018-03-21 EU:s data­skydds­för­ord­ning – kompletterande nationell reglering och för­djup­ning ( Stockholm VJS / Karnov Group » Homepage  ) [ public ]

2018-04-13 Arbetsrätt – Sociala medier, vissel­blåsare och integritet ( Stockholm Stiftelsen Fakultetskurser » Homepage  ) [ public ]

2018-05-22 EU:s data­skydds­för­ord­ning – kompletterande nationell reglering och för­djup­ning ( Stockholm VJS / Karnov Group » Homepage  ) [ public ]

2018-05-29 Nationell reglering vid sidan av data­skydds­för­ord­ningen ( Stockholm Stiftelsen Fakultetskurser » Homepage  ) [ public ]

Speeches held by Sören Öman since 2004 ( 470 )

2017 ( 28 so far with 1 057 participants )

2017-10-18 Dataskyddsförordningen ( Stockholm Statlig myndighet  ) [ closed ]

2017-10-11 Dataskyddsförordningen ( Stockholm Advokatbyrå  ) [ closed ]

2017-09-11 Integriteten i arbetslivet ( Stockholm Stockholms universitet  ) [ closed ]

2017-02-06 Den nationella anpassningen till dataskyddsförordningen ( Stockholm Advokatbyrå & Företag  ) [ closed ]

2017-01-30 Integriteten i arbetslivet ( Stockholm Stockholms universitet  ) [ closed ]

2016 ( 28 with 1 293 participants )

2016-09-26 EU:s nya dataskyddsförordning ( Stockholm Statlig myndighet  ) [ closed ]

2016-09-13 Integriteten i arbetslivet ( Stockholm Stockholms universitet  ) [ closed ]

2016-08-30 Integritetsskydd i digitala miljöer ( Stockholm Stockholms universitet  ) [ closed ]

2016-05-11 Juridik och ny teknik ( Stockholm Statlig myndighet  ) [ closed ]

2016-02-04 Utstationerings­kommitténs betänkande ( Stockholm Förbundsjurister & Föredrag för organisation  ) [ closed ]

2016-02-02 Integriteten i arbetslivet ( Stockholm Stockholms universitet  ) [ closed ]

2016-01-21 Nya rättsfall om arbetsrätt ( Göteborg Advokatbyrå  ) [ closed ]

2016-01-20 Integritetsskydd i digitala miljöer ( Stockholm Stockholms universitet  ) [ closed ]

2015 ( 49 with 1 666 participants )

2015-11-26 Konkurrensklausuler ( Stockholm Förbundsjurister & Föredrag för organisation  ) [ closed ]

2015-11-24 Arbetsprocessrätt – Konfliktlösning på arbetsmarknaden ( Umeå Umeå universitet  ) [ closed ]

2015-10-13 ( Stockholm Blendow Institute »  ) [ public ]

2015-09-29 Arbetslivets juridik: Integritet i arbetslivet ( Stockholm Stockholms universitet  ) [ closed ]

2015-09-14 Integriteten i arbetslivet ( Stockholm Stockholms universitet  ) [ closed ]

2015-09-11 Seminarier i rättsinformatik ( Stockholm Stockholms universitet  ) [ closed ]

2015-09-03 Seminarier i rättsinformatik ( Stockholm Stockholms universitet  ) [ closed ]

2015-09-02 Integritetsskydd i digitala miljöer ( Stockholm Stockholms universitet  ) [ closed ]

2015-03-13 Föredrag för antagningsgrupper: Jäv och diskriminering ( Stockholm Dans och Cirkushögskolan  ) [ closed ]

2015-03-05 Seminarier i arbetsrätt ( Stockholm Stockholms universitet  ) [ closed ]

2015-03-04 Seminarier i arbetsrätt ( Stockholm Stockholms universitet  ) [ closed ]

2015-02-25 ( Stockholm STAR (Stockholms arbetsrättare)  ) [ public ]

2015-02-16 Konkurrensklausuler & Arbetsrättsliga skiljeförfaranden & Integritet i arbetslivet ( Umeå Umeå universitet  ) [ closed ]

2015-01-30 Integriteten i arbetslivet ( Stockholm Stockholms universitet  ) [ closed ]

2015-01-27 Föredrag för antagningsgrupper: Jäv och diskriminering ( Stockholm Stockholms dramatiska högskola  ) [ closed ]

2015-01-20 Integritesskydd i digitala miljöer ( Stockholm Stockholms universitet  ) [ closed ]

2015-01-19 Föredrag för antagningsgrupper: Jäv och diskriminering ( Stockholm Stockholms dramatiska högskola  ) [ closed ]

2014 ( 51 with 1 729 participants )

2014-11-11 Föreningsrätt & Stridsåtgärder ( Stockholm Förbundsjurister & Föredrag för organisation  ) [ closed ]

2014-11-03 Personuppgiftslagen ( Stockholm Föredrag för organisation  ) [ closed ]

2014-10-29 Arbetsprocessrätt – Konfliktlösning på arbetsmarknaden ( Umeå Umeå universitet  ) [ closed ]

2014-10-14 Skadestånd inom arbetsrätten ( Stockholm Föredrag för organisation  ) [ closed ]

2014-10-13 Skadestånd inom arbetsrätten ( Stockholm Föredrag för organisation  ) [ closed ]

2014-09-30 Arbetslivets juridik: Integritet i arbetslivet ( Stockholm Stockholms universitet  ) [ closed ]

2014-09-29 Föredrag för antagningsgrupper: Jäv och diskriminering ( Stockholm Stockholms dramatiska högskola  ) [ closed ]

2014-09-23 Föredrag för antagningsgrupper: Jäv och diskriminering ( Stockholm Stockholms dramatiska högskola  ) [ closed ]

2014-09-16 Personuppgiftslagen och Databaslagen – tillåten och icke tillåten behandling av uppgifter – nu och framöver ( Stockholm Föreningen Sveriges Kronofogdar  ) [ closed ]

2014-09-08 Integriteten i arbetslivet ( Stockholm Stockholms universitet  ) [ closed ]

2014-09-01 Att arbeta i en kommitté ( Stockholm Regeringskansliet  ) [ closed ]

2014-08-29 Avslutande av anställning & Arbetstagares yttrandefrihet och användning av sociala medier ( Göteborg Föredrag för organisation  ) [ closed ]

2014-04-22 Föredrag för antagningsgrupper: Jäv och diskriminering ( Stockholm Stockholms dramatiska högskola  ) [ closed ]

2014-04-07 Föredrag för antagningsgrupper: Jäv och diskriminering ( Stockholm Stockholms dramatiska högskola  ) [ closed ]

2014-04-01 Institutionen för handelsrätt: Konkurrensklausuler i anställningsavtal & Integriteten i arbetslivet ( Uppsala Uppsala universitet  ) [ closed ]

2014-03-07 Seminarier i arbetsrätt ( Stockholm Stockholms universitet  ) [ closed ]

2014-02-17 Föredrag för antagningsgrupper: Jäv och diskriminering ( Stockholm Stockholms dramatiska högskola  ) [ closed ]

2014-02-14 Föredrag för antagningsgrupper: Jäv och diskriminering ( Stockholm Stockholms dramatiska högskola  ) [ closed ]

2014-02-12 Föredrag för antagningsgrupper: Jäv och diskriminering ( Stockholm Stockholms dramatiska högskola  ) [ closed ]

2014-02-06 Konkurrensklausuler & Arbetsrättsliga skiljeförfaranden & Integritet i arbetslivet ( Umeå Umeå universitet  ) [ closed ]

2014-02-03 Föredrag för antagningsgrupper: Jäv och diskriminering ( Stockholm Stockholms dramatiska högskola  ) [ closed ]

2014-02-03 Integriteten i arbetslivet ( Stockholm Stockholms universitet  ) [ closed ]

2013 ( 49 )

2013-11-22 Lex Lavalfrågan ( Stockholm Förbundsjurister & Föredrag för organisation  ) [ closed ]

2013-11-20 Integritetsskydd i digitala miljöer ( Stockholm Stockholms universitet  ) [ closed ]

2013-11-19 Arbetsprocessrätt – Konfliktlösning på arbetsmarknaden ( Umeå Umeå universitet  ) [ closed ]

2013-10-18 Seminarier i arbetsrätt ( Stockholm Stockholms universitet  ) [ closed ]

2013-09-16 Integriteten i arbetslivet ( Stockholm Stockholms universitet  ) [ closed ]

2013-09-11 Sekretess- och konkurrensklausuler, omplacering och omreglering, uthyrning av arbetskraft ( Göteborg Advokatbyrå  ) [ closed ]

2013-04-26 Personuppgiftslagen och praxis ( Stockholm Förbundsjurister  ) [ closed ]

2013-04-22 Uppsägning på grund av sjukdom och illojalitet ( Stockholm Blendow Lexnova  ) [ closed ]

2013-04-18 Känsliga personuppgifter ( Stockholm Statlig myndighet  ) [ closed ]

2013-04-17 Rättsinformatik: Integritetsskydd i digitala miljöer ( Stockholm Stockholms universitet  ) [ closed ]

2013-04-15 Personuppgiftslagen ( Stockholm Kommun / Landsting & Kommunjurister  ) [ closed ]

2013-03-21 Arbetstagares yttrandefrihet – meddelarskydd, företagshemligheter och lojalitetsplikt ( Stockholm Förbundsjurister & Föredrag för organisation  ) [ closed ]

2013-03-20 Arbetsrätt för chefer i offentlig sektor ( Stockholm Statlig myndighet  ) [ closed ]

2013-03-11 Gallring av personuppgifter ( Stockholm Forum för dataskydd  ) [ public ]

2013-02-25 Integriteten i arbetslivet ( Umeå Umeå universitet  ) [ closed ]

2013-01-23 Personuppgiftslagen – Tillämpning i stiftelser ( Stockholm Nätverk för stiftelser  ) [ closed ]

2013-01-11 Nyare arbetsrättsliga rättsfall ( Stockholm Advokatbyrå  ) [ closed ]

2012 ( 31 )

2012-12-17 Rättsinformatik: Integritetsskydd i digitala miljöer ( Stockholm Stockholms universitet  ) [ closed ]

2012-12-12 Arbetsrätt och sociala medier ( Stockholm Kommun / Landsting & Sveriges Kommuner och Landsting  ) [ closed ]

2012-11-19 Arbetsprocess – Konfliktlösning på arbetsmarknaden ( Umeå Umeå universitet  ) [ closed ]

2012-10-23 Rättegången i Arbetsdomstolen ( Stockholm Föredrag för domare & Föredrag för organisation  ) [ closed ]

2012-09-21 Konkurrensklausuler ( Malmö Advokatbyrå  ) [ closed ]

2012-08-29 Data Protection in the 21st Century – Appropriate Regulations for Private Individuals and ”Ordinary Data Processing” (co-chair) ( Berlin (Tyskland) Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft & Bundesministerium des Innern  ) [ closed ]

2012-06-08 Yttrandefrihet för anställda i välfärdsföretag ( Stockholm Förbundsjurister & Föredrag för organisation  ) [ closed ]

2012-05-23 Arbetsrättsliga aspekter på statliga arbetsgivares hantering av frågor om statsanställdas sexköp, konsumtion av pornografi m.m. i samband med tjänsten ( Stockholm Krus (Kompetensrådet för utveckling i staten) & Statlig myndighet  ) [ closed ]

2012-05-14 ( Stockholm Blendow Institute  ) [ public ]

2012-05-11 Arbetsrätt och sociala medier ( Stockholm Föredrag för organisation & Nordiska jurister  ) [ closed ]

2012-05-10 Integriteten i arbetslivet ( Umeå Umeå universitet  ) [ closed ]

2012-05-09 Rättsinformatik: Integritetsskydd i digitala miljöer ( Stockholm Stockholms universitet  ) [ closed ]

2012-03-30 Institutionen för handelsrätt: Konkurrensklausuler i anställningsavtal & Integriteten i arbetslivet ( Uppsala Uppsala universitet  ) [ closed ]

2011 ( 35 )

2011-12-13 Rättsinformatik: Integritetsskydd i digitala miljöer ( Stockholm Stockholms universitet  ) [ closed ]

2011-11-28 Arbetsprocess – Konfliktlösning på arbetsmarknaden ( Umeå Umeå universitet  ) [ closed ]

2011-11-25 Sociala medier och arbetsrätt ( Stockholm Förbundsjurister & Föredrag för organisation  ) [ closed ]

2011-10-27 Privat på jobbet – Vad säger arbetsrätten om porrkonsumtion och sexköp i statlig tjänst? ( Stockholm Krus (Kompetensrådet för utveckling i staten) & Statlig myndighet  ) [ closed ]

2011-05-30 Vad är lagligt – anställdas grundläggande fri- och rättigheter i förhållande till arbetsgivaren ( Stockholm Statlig myndighet  ) [ closed ]

2011-05-10 Rättsinformatik: Integritetsskydd i digitala miljöer ( Stockholm Stockholms universitet  ) [ closed ]

2011-05-09 Integriteten i arbetslivet ( Umeå Umeå universitet  ) [ closed ]

2011-04-28 Arbetsrätt och sociala medier ( Stockholm Arbetsrättsliga föreningen  ) [ public ]

2011-04-12 Arbetsrätten ( Stockholm Advokatbyrå  ) [ closed ]

2011-04-10 Behandling av personuppgifter inom privat bedriven assistansverksamhet ( Stockholm Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA)  ) [ public ]

2011-03-29 Institutionen för handelsrätt: Konkurrensklausuler i anställningsavtal & Integriteten i arbetslivet ( Uppsala Uppsala universitet  ) [ closed ]

2011-03-10 Anställdas integritet, yttrande- och meddelarfrihet i kommunal verksamhet ( Malmö Kommun / Landsting & Kommunförbundet Skåne  ) [ public ]

2011-02-22 Anställdas integritet, yttrande- och meddelarfrihet i kommunal verksamhet ( Göteborg Göteborgsregionens kommunalförbund & Kommun / Landsting  ) [ public ]

2011-01-03 Rättsinformatik: Integritetsskydd i digitala miljöer ( Stockholm Stockholms universitet  ) [ closed ]

2010 ( 24 )

2010-12-17 Rättsutvecklingen och arbetsrätten ( Stockholm Förbundsjurister & Föredrag för organisation  ) [ closed ]

2010-11-25 Anställningsskyddet och integriteten i senare AD-praxis ( Stockholm Förbundsjurister & Föredrag för organisation  ) [ closed ]

2010-11-02 Arbetsprocess – Konfliktlösning på arbetsmarknaden ( Umeå Umeå universitet  ) [ closed ]

2010-11-01 Arbetsprocess – Konfliktlösning på arbetsmarknaden ( Umeå Personalchefer m.fl.  ) [ closed ]

2010-09-24 Personuppgifter i arbetslivet ( Santa Ponsa, Mallorca (Spanien) Institutet för social civilrätt  ) [ public ]

2010-06-01 Sekretess med hänsyn till personuppgiftslagen (21:7 offentlighets- och sekretesslagen, tidigare 7:16 sekretesslagen) – Vad gäller i dag och förslaget till ändring ( Stockholm Dokumentinfo  ) [ public ]

2010-05-24 Rättsinformatik: Integritetsskydd i digitala miljöer ( Stockholm Stockholms universitet  ) [ closed ]

2010-05-18 Personuppgiftslagen, offentlighetsprincipen och sekretess ( Stockholm EDP Consult  ) [ public ]

2010-04-14 Flyttningsbidrag och unionsrätten ( Stockholm Arbetsmarknadsdepartementet & Statlig myndighet  ) [ closed ]

2010-04-09 Institutionen för handelsrätt: Konkurrensklausuler i anställningsavtal & Integriteten i arbetslivet ( Uppsala Uppsala universitet  ) [ closed ]

2010-01-04 Rättsinformatik: Integritetsskydd i digitala miljöer ( Stockholm Stockholms universitet  ) [ closed ]

2009 ( 35 )

2009-12-11 Leveransplikt för elektroniska dokument ( Stockholm Kungl. biblioteket & Statlig myndighet  ) [ closed ]

2009-12-07 Leveransplikt för elektroniska dokument ( Stockholm Kungl. biblioteket & Statlig myndighet  ) [ closed ]

2009-11-23 Personlig integritet för arbetstagare (moderator) ( Stockholm Arenagruppen  ) [ public ]

2009-11-13 ( Stockholm Jure Utbildning »  ) [ public ]

2009-11-06 Arbetsprocess – Konfliktlösning på arbetsmarknaden ( Umeå Umeå universitet  ) [ closed ]

2009-10-20 ( Stockholm Stiftelsen Fakultetskurser  ) [ public ]

2009-06-11 Pliktleverans av elektroniska dokument ( Stockholm Kungl. biblioteket  ) [ closed ]

2009-06-11 Integritetsskydd i arbetslivet ( Stockholm Advokatbyrå  ) [ closed ]

2009-06-03 Integritetsskydd i arbetslivet ( Stockholm Föredrag för organisation  ) [ closed ]

2009-05-26 Arbetslivets juridik: Integritet i arbetslivet ( Stockholm Stiftelsen Fakultetskurser  ) [ public ]

2009-05-25 Rättsinformatik: Integritetsskydd i digitala miljöer & Webbpublicering ( Stockholm Stockholms universitet  ) [ closed ]

2009-05-11 Pliktleverans av elektroniska dokument ( Stockholm Kungl. biblioteket & Statlig myndighet  ) [ closed ]

2009-05-06 Pliktleverans av elektroniska dokument ( Stockholm Kungl. biblioteket & Statlig myndighet  ) [ closed ]

2009-04-24 Europakonventionen och Arbetsdomstolen & Integriteten i arbetslivet ( Umeå Umeå universitet  ) [ closed ]

2009-04-22 ( Stockholm Jure Utbildning »  ) [ public ]

2009-03-30 Institutionen för handelsrätt: Konkurrensklausuler i anställningsavtal & Integriteten i arbetslivet ( Uppsala Uppsala universitet  ) [ public ]

2009-03-24 Personuppgiftslagen ( Stockholm Stiftelsen Fakultetskurser  ) [ public ]

2009-03-13 Europakonventionen och Arbetsdomstolen m.m. ( Örebro Örebro universitet  ) [ closed ]

2009-01-09 Rättsinformatik: Integritetsskydd i digitala miljöer ( Stockholm Stockholms universitet  ) [ closed ]

2009-01-08 Personlig integritet i arbetslivet ( Stockholm Stiftelsen Fakultetskurser  ) [ public ]

2008 ( 36 )

2008-12-09 Arbetslivets juridik: Förslag om obligatorisk arbetslöshetsförsäkring och om ändringar i lagen om skydd för företagshemligheter samt arbetet med en lagstiftning om integritetsskydd i arbetslivet ( Stockholm Stiftelsen Fakultetskurser  ) [ public ]

2008-12-08 Legal Counsel Summit 2008: Ensuring Compliance With Nordic Data Protection Law When Handling Information ( Stockholm Konferensföretaget IQPC  ) [ public ]

2008-12-01 Arbetslöshetsförsäkring ( Umeå Umeå universitet  ) [ closed ]

2008-11-26 ( Stockholm Jure Utbildning »  ) [ public ]

2008-11-19 How to build privacy protection. Means, needs and difficulties. Lessons learned from lawmaking ( Stockholm XXIII:e Nordiska konferensen i rättsinformatik  ) [ public ]

2008-11-10 Personuppgiftslagen ( Stockholm Stiftelsen Fakultetskurser  ) [ public ]

2008-11-06 Informationshantering, register och samkörning ( Stockholm Svensk Inkasso  ) [ public ]

2008-09-23 Personuppgiftslagen ( Stockholm Föredrag för organisation  ) [ closed ]

2008-09-12 Personuppgiftslagen ( Eskilstuna Energimarknadsinspektionen & Statlig myndighet  ) [ closed ]

2008-09-11 Personuppgiftslagen ( Uppsala Surveyföreningen (Svenska Statistikfrämjandet)  ) [ public ]

2008-05-29 E-förvaltningens juridik: IT som redskap för anställda och arbetsgivare ( Östersund Stiftelsen Fakultetskurser  ) [ public ]

2008-05-27 Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring ( Stockholm AFA Försäkring  ) [ public ]

2008-05-26 Rättsinformatik: Integritetsskydd i digitala miljöer ( Stockholm Stockholms universitet  ) [ closed ]

2008-05-22 ( Stockholm Jure Utbildning »  ) [ public ]

2008-05-20 Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring ( Stockholm Arbetsmarknadsutskottet & Statlig myndighet  ) [ closed ]

2008-05-14 Skyddet för den personliga integriteten (debattledare) ( Stockholm Svenska föreningen för IT och Juridik – ADBJ  ) [ public ]

2008-04-07 Institutionen för handelsrätt: Konkurrensklausuler i anställningsavtal & Integriteten i arbetslivet ( Uppsala Uppsala universitet  ) [ closed ]

2008-03-17 Europakonventionen och Arbetsdomstolen m.m. ( Örebro Örebro universitet  ) [ public ]

2008-03-11 E-förvaltningens juridik: IT som redskap för anställda och arbetsgivare ( Luleå Centek & Stiftelsen Fakultetskurser  ) [ public ]

2008-02-29 Europakonventionen och Arbetsdomstolen & Integriteten i arbetslivet ( Umeå Umeå universitet  ) [ closed ]

2008-02-18 Personuppgiftslagen och vissa särskilda registerförfattningar ( Stockholm Advokatbyrå  ) [ closed ]

2008-02-12 Särskilda registerförfattningar ( Stockholm Kronofogdemyndigheten & Statlig myndighet  ) [ closed ]

2008-02-05 Arbetslivets juridik: Kontroll av anställda ( Stockholm Stockholms universitet  ) [ closed ]

2008-01-30 Personuppgiftslagen ( Stockholm Kronofogdemyndigheten & Statlig myndighet  ) [ closed ]

2008-01-25 Personuppgiftslagen, internationella överföringar m.m. ( Stockholm Advokatbyrå  ) [ closed ]

2008-01-14 Behandling av personuppgifter, allmänna handlingar, sekretess m.m. ( Stockholm Kommun / Landsting & Kommuner i södra Stockholm  ) [ closed ]

2008-01-10 Rättsinformatik: Integritetsskydd i digitala miljöer ( Stockholm Stockholms universitet  ) [ public ]

2008-01-10 Personlig integritet i arbetslivet ( Stockholm Stiftelsen Fakultetskurser  ) [ public ]

2007 ( 33 )

2007-12-12 Arbetslivets juridik: Integritet i arbetslivet och arbetsrättsliga nyheter ( Stockholm Stiftelsen Fakultetskurser  ) [ public ]

2007-11-29 Personuppgiftslagen – senaste nytt ( Stockholm Arbetsgivarföreningen KFO  ) [ closed ]

2007-11-28 Personuppgiftslagen ( Stockholm Stiftelsen Fakultetskurser  ) [ public ]

2007-11-07 ( Stockholm Jure Utbildning »  ) [ public ]

2007-11-06 ( Stockholm Jure Utbildning »  ) [ public ]

2007-10-15 Utredningen om obligatorisk arbetslöshetsförsäkring ( Stockholm Föredrag för organisation  ) [ closed ]

2007-10-09 Skyddet för den personliga integriteten ( Stockholm Svenska föreningen för IT och Juridik – ADBJ  ) [ public ]

2007-10-02 Arbetslivets juridik: Kontroll av anställda ( Stockholm Stockholms universitet  ) [ closed ]

2007-09-26 Mastersutbildning på engelska i IT & Law: Privacy ( Stockholm Stockholms universitet  ) [ closed ]

2007-09-18 Arbetsgivarens affärshemligheter (tystnadsplikt, skydd för företagshemligheter, skadestånd, konkurrensklausuler) ( Stockholm Stiftelsen Fakultetskurser  ) [ public ]

2007-09-17 Utredningen om obligatorisk arbetslöshetsförsäkring ( Stockholm Föredrag för organisation  ) [ closed ]

2007-09-07 Utredningen om obligatorisk arbetslöshetsförsäkring ( Stockholm Föredrag för organisation  ) [ closed ]

2007-09-05 Utredningen om obligatorisk arbetslöshetsförsäkring ( Stockholm Föredrag för organisation  ) [ closed ]

2007-05-30 Rättsinformatik: Integritetsskydd i digitala miljöer ( Stockholm Stockholms universitet  ) [ closed ]

2007-05-24 Personuppgiftslagen II – Personuppgifter i näringsliv och offentlig förvaltning ( Stockholm VJS / Karnov Group  ) [ public ]

2007-04-18 ( Stockholm Jure Utbildning »  ) [ public ]

2007-04-17 ( Stockholm Jure Utbildning »  ) [ public ]

2007-04-02 Institutionen för handelsrätt: Konkurrensklausuler i anställningsavtal & Företagshemligheter och anställda & Integriteten i arbetslivet ( Uppsala Uppsala universitet  ) [ closed ]

2007-03-12 Elektroniskt informationsutbyte och utvecklingen av e-förvaltningen ( Stockholm Svenska föreningen för IT och Juridik – ADBJ  ) [ public ]

2007-03-02 Europakonventionen och Arbetsdomstolen & Integriteten i arbetslivet & Personuppgiftslagen i arbetslivet ( Umeå Umeå universitet  ) [ closed ]

2007-01-12 Rättsinformatik: Integritetsskydd i digitala miljöer ( Stockholm Stockholms universitet  ) [ closed ]

2006 ( 32 )

2006-11-29 Arbetslivets juridik: Integritet i arbetslivet och arbetsrättsliga nyheter ( Stockholm Stiftelsen Fakultetskurser  ) [ public ]

2006-11-16 Personuppgiftslagen ( Stockholm Föredrag för organisation  ) [ closed ]

2006-11-15 Personuppgiftslagen ( Stockholm Riksdagsförvaltningen & Statlig myndighet  ) [ closed ]

2006-11-09 ( Stockholm Jure Utbildning »  ) [ public ]

2006-11-08 Personuppgiftslagen ( Stockholm Jure Utbildning  ) [ public ]

2006-10-19 Anställdas integritet och yttrandefrihet ( Stockholm Folkuniversitetet  ) [ closed ]

2006-10-12 Arbetslivets juridik: Kontroll av anställda ( Stockholm Stockholms universitet  ) [ closed ]

2006-10-10 Personuppgiftslagen ( Stockholm Advokatbyrå  ) [ closed ]

2006-09-28 Mastersutbildning på engelska i IT & Law: Privacy ( Stockholm Stockholms universitet  ) [ closed ]

2006-09-22 Skiljeförfarande i anställningsskyddstvister ( Almuñécar (Spanien) Institutet för social civilrätt  ) [ public ]

2006-09-13 Integritet och effektivitet – balanserade avvägningar ( Stockholm Svenska föreningen för IT och Juridik – ADBJ  ) [ public ]

2006-09-11 Workshop: Confidential Information of Enterprises: Confidential information and departing employees – Swedish experiences ( Oslo (Norge) Universitetet i Oslo  ) [ closed ]

2006-06-12 Den framtida arbetsrätten ( Lund Advokatbyrå & PA Konsult Bertil Rasmusson AB  ) [ closed ]

2006-06-05 Rättsinformatik (seminarier): Personuppgiftslagen ( Stockholm Stockholms universitet  ) [ closed ]

2006-06-01 Rättsinformatik: Integritetsskydd i digitala miljöer ( Stockholm Stockholms universitet  ) [ closed ]

2006-05-18 KFS-dagarna: Integriteten i arbetslivet ( Skellefteå Kommun / Landsting & Kommunala Företagens Samorganisation  ) [ public ]

2006-05-10 Arbetslivets juridik: Integritet i arbetslivet och arbetsrättsliga nyheter ( Stockholm Stiftelsen Fakultetskurser  ) [ public ]

2006-05-04 Personuppgiftslagen II – Personuppgifter i näringsliv och offentlig förvaltning ( Stockholm VJS / Karnov Group  ) [ public ]

2006-05-03 Personuppgiftslagen I – Personuppgiftlagen i dag ( Stockholm VJS / Karnov Group  ) [ public ]

2006-04-27 Europakonventionen och Arbetsdomstolen & Integriteten i arbetslivet ( Umeå Umeå universitet  ) [ closed ]

2006-04-04 Personuppgiftslagen ( Stockholm Jure Utbildning  ) [ public ]

2006-03-31 Arbetsmiljörätt: Kollektivavtal, tolkningsföreträde och stridsåtgärder ( Stockholm Stiftelsen Fakultetskurser  ) [ public ]

2006-03-29 Den juridiska litteraturens betydelse i rättstillämpning och lagstiftningsprocess ( Stockholm Juridisk tidskrift  ) [ public ]

2006-03-16 Arbetslivets juridik: Kontroll av anställda ( Stockholm Stockholms universitet  ) [ closed ]

2006-03-06 Avidentifierade ansökningshandlingar ( Stockholm Regeringskansliet  ) [ closed ]

2005 ( 21 )

2005-12-15 Behandling av personuppgifter för sjukvård och läkemedelshantering ( Stockholm Advokatbyrå & Företag  ) [ closed ]

2005-11-29 Personuppgiftslagen ( Stockholm Stiftelsen Fakultetskurser  ) [ public ]

2005-11-10 Arbetstvistlagen ( Stockholm Norstedts Juridik  ) [ public ]

2005-11-09 Personuppgiftslagen ( Stockholm Jure Utbildning  ) [ public ]

2005-10-27 Bloggar – Lagligt och olagligt? ( Stockholm Förbundsjurister & Föredrag för organisation  ) [ closed ]

2005-10-18 Arbetslivets juridik: Kontroll av anställda ( Stockholm Stockholms universitet  ) [ closed ]

2005-09-30 Mastersutbildning på engelska i IT & Law: Privacy ( Stockholm Stockholms universitet  ) [ closed ]

2005-09-29 Juridiska aspekter på samledarskap ( Stockholm Arbetslivsinstitutet  ) [ public ]

2005-09-28 ( Stockholm Jure Utbildning »  ) [ public ]

2005-09-21 Behandling av personuppgifter i internationella koncerner ( Stockholm Företagsjurister  ) [ closed ]

2005-09-21 Personuppgiftslagen för storföretag ( Stockholm Företagsjurister  ) [ closed ]

2005-09-20 Personuppgiftslagen ( Stockholm VJS / Karnov Group  ) [ public ]

2005-05-27 Yttrandefrihet i arbetslivet ( Oslo (Norge) Nordiskt arbetsrättsligt möte i Oslo  ) [ public ]

2005-05-26 Arbetslivets juridik: Integritet i arbetslivet och arbetsrättsliga nyheter ( Stockholm Stiftelsen Fakultetskurser  ) [ public ]

2005-05-24 Personuppgiftslagen ( Stockholm Stiftelsen Fakultetskurser  ) [ public ]

2005-05-10 Känsliga personuppgifter i forskningen ( Uppsala Uppsala universitet  ) [ closed ]

2005-04-29 Integriteten i arbetslivet ( Umeå Umeå universitet  ) [ closed ]

2005-03-23 Arbetslivets juridik: Kontroll av anställda ( Stockholm Stockholms universitet  ) [ closed ]

2005-03-09 Personuppgiftslagen ( Stockholm Jure Utbildning  ) [ public ]

2005-03-07 Personlig integritet i arbetslivet ( Stockholm Företag  ) [ closed ]

2004 ( 18 )

2004-12-07 Personuppgiftslagen ( Stockholm Jure Utbildning  ) [ public ]

2004-10-26 Personuppgiftslagen, sekretesslagen och offentlighetsprincipen ( Stockholm Datainspektionen & Statlig myndighet  ) [ public ]

2004-10-18 Arbetslivets juridik: Kontroll av anställda ( Stockholm Stockholms universitet  ) [ closed ]

2004-10-04 Personuppgiftslagen ( Stockholm Företag  ) [ closed ]

2004-09-21 Mastersutbildning på engelska i IT & Law: Privacy ( Stockholm Stockholms universitet  ) [ closed ]

2004-09-16 Personuppgiftslagen ( Stockholm VJS / Karnov Group  ) [ public ]

2004-05-26 Arbetslivets juridik: Integritet i arbetslivet och arbetsrättsliga nyheter ( Stockholm Stiftelsen Fakultetskurser  ) [ public ]

2004-05-17 Översyn av personuppgiftslagen ( Helsingfors (Finland) Nordiskt Administrativt Förbund  ) [ public ]

2004-05-10 Föredrag på engelska för europeiska advokater: Nytt sätt att se på lagstiftning om personuppgifter ( Stockholm Advokatbyrå  ) [ closed ]

2004-05-06 Översyn av personuppgiftslagen ( Stockholm Justitieombudsmannen & Statlig myndighet  ) [ closed ]

2004-04-27 Personuppgiftslagen ( Stockholm Stiftelsen Fakultetskurser  ) [ public ]

2004-04-19 Översyn av personuppgiftslagen ( Göteborg Kommun / Landsting  ) [ closed ]

2004-03-15 Arbetslivets juridik: Kontroll av anställda ( Stockholm Stockholms universitet  ) [ closed ]

2004-02-27 Integritet i arbetslivet m.m. ( Umeå Umeå universitet  ) [ closed ]

2004-02-26 Översyn av personuppgiftslagen ( Stockholm Svenska föreningen för IT och Juridik – ADBJ  ) [ public ]

2004-02-18 Arbetslivets juridik: Uppsägning av personliga skäl och avskedande ( Stockholm Stiftelsen Fakultetskurser  ) [ public ]

Updated 2017-03-12 by Sören Öman