:

Publications by Sören Öman | Bibliography

Portrait of Sören Öman
Sören Öman

Address : Valhallavägen 102, SE-114 41 Stockholm, Sweden

E-mail : 

Homepage : 

Telephone : +46 8 654 94 62 | +46 70 741 07 12

Sören Öman has since the beginning of the 1990’s written a large number of books, articles and reports in Swedish and English on various legal subjects (in total 158 publications so far). He is recurrently published by multiple publishers.

Today : 2017-12-11

Books ( 61 works )

2017 ( 4 works so far )

och , , åttonde upplagan, Åhnberg Förlag 2017 (589 pages)

, , andra upplagan, Karnov Group, 2017 (216 pages)

(såsom särskild utredare), , SOU 2017:66 – Socialdataskyddsutredningen (Socialdepartementet) (766 pages)

, , andra upplagan, Åhnberg Förlag, 2017 (244 pages)

2016 ( 6 works )

, , uppdaterad version 2016, Karnov Group / Lexino

, , åttonde upplagan, Jure Förlag, 2016 (552 pages)

och , , uppdaterad version 2016, Wolters Kluwer / Zeteo

(medförfattare), , andra upplagan, Studentlitteratur, 2016 (560 pages [p. 160–167, 210–219, 244–248])

, och , , Iustus Förlag, 2016 (162 pages)

, , Åhnberg Förlag, 2016 (132 pages)

2015 ( 5 works )

och , , uppdaterad version 2015, Wolters Kluwer / Zeteo

(såsom huvudsekreterare), , SOU 2015:83 – Utstationeringskommittén (Arbetsmarknadsdepartementet) (450 pages)

, , uppdaterad version 2015, Karnov Group / Lexino

(medförfattare), , Studentlitteratur, 2015 (472 pages [p. 152–159, 195–204, 227–231])

, , Åhnberg Förlag, 2015 (110 pages)

2014 ( 4 works )

och , , uppdaterad version 2014, Norstedts Juridik / Zeteo

, , sjunde upplagan, Jure Förlag, 2014 (532 pages)

, , uppdaterad version 2014, Karnov Group / Lexino

, , Åhnberg Förlag, 2014 (197 pages)

2013 ( 4 works )

, , Karnov Group, 2013 (200 pages)

och , , uppdaterad version 2013, Norstedts Juridik / Zeteo

, , första utgåvan 2013, Karnov Group / Lexino

, , Åhnberg Förlag, 2013 (224 pages)

2012 ( 2 works )

, , sjätte upplagan, Jure Förlag, 2012 (513 pages)

och , , uppdaterad version 2012, Norstedts Juridik / Zeteo

2011 ( 5 works )

och , , uppdaterad version 2011, Norstedts Juridik / Zeteo

(såsom särskild utredare), , SOU 2011:52 – Utredningen om uppdragstagare i arbetslöshetsförsäkringen (Arbetsmarknadsdepartementet) (109 pages)

, , Kompetensrådet för utveckling i staten (krus), 2011 (50 pages)

och , , fjärde upplagan, Norstedts Gula Bibliotek, 2011 (722 pages [p. 11–345, 372–430, 443–468, 507–545 and 557–594])

(såsom konsult), , SOU 2011:10 – Organisationsutredningen mot dopning (Kulturdepartementet) (chapter 9 and 10, p. 189–249)

2010 ( 3 works )

och , , uppdaterad version 2010, Norstedts Juridik / Zeteo

, , femte upplagan, Jure Förlag, 2010 (490 pages)

(såsom särskild utredare), , SOU 2010:26 – Utredningen om flyttningsbidrag (Arbetsmarknadsdepartementet) (147 pages)

2009 ( 4 works )

(såsom ensamutredare), , Ds 2009:61 (Utbildningsdepartementet) (219 pages)

och , , uppdaterad version 2009, Norstedts Juridik / Zeteo

(såsom konsult / expert), , SOU 2009:44 – Utredningen om integritetsskydd i arbetslivet (Arbetsmarknadsdepartementet) (chapter 5, 10, 13 and 16.1 jämte tillhörande författningskommentarer, p. 89–141, 221–245, 351–359, 401–403, 417–420, 429–433 and 434–435)

(såsom konsult), , SOU 2009:29 (Integrations- and jämställdhetsdepartementet) (chapter 8 Behandling av personuppgifter, p. 169–193)

2008 ( 3 works )

, , fjärde upplagan, Norstedts Juridik, 2008 (537 pages)

(såsom särskild utredare), , SOU 2008:83 – 2007 års utredning om obligatorisk arbetslöshetsförsäkring (Arbetsmarknadsdepartementet) (103 pages)

(såsom särskild utredare), , SOU 2008:54 – 2007 års utredning om obligatorisk arbetslöshetsförsäkring (Arbetsmarknadsdepartementet) (535 pages)

2007 ( 2 works )

(såsom särskild utredare), , SOU 2007:64 – Studiestödsdatautredningen (Utbildningsdepartementet) (229 pages)

och , , tredje upplagan, Norstedts Gula Bibliotek, 2007 (628 pages)

2006 ( 1 work )

, , tredje upplagan, Norstedts Juridik, 2006 (524 pages)

2005 ( 3 works )

(såsom utredningssekreterare), , SOU 2005:115 – Anonymitetsutredningen (Finansdepartementet) (147 pages)

, , Arbetslivsinstitutet, Arbetslivsrapport 2005:29 (29 pages)

(medförfattare), , andra upplagan, Norstedts Juridik, Arbetsrättsliga föreningens skriftserie VI, 2005 (p. 76–124, 172–180 and 264–267)

2004 ( 3 works )

, , andra upplagan, Norstedts Juridik, 2004 (481 pages)

(såsom ensamutredare), , Ds 2004:33 (Finansdepartementet) (101 pages)

(såsom särskild utredare), , SOU 2004:6 – Personuppgiftslagsutredningen (Justitiedepartementet) (367 pages)

2002 ( 1 work )

, , Norstedts Juridik, 2002 (438 pages)

2001 ( 2 works )

och , , andra upplagan, Norstedts Gula Bibliotek, 2001 (423 pages)

(såsom ensamutredare), , Ds 2001:9 (Justitiedepartementet) (182 pages)

2000 ( 1 work )

och , , Statens institutionsstyrelse, Allmän SiS-rapport 2000:2 (36 pages)

1998 ( 1 work )

och , , Norstedts Gula Bibliotek, 1998 (303 pages)

1997 ( 1 work )

(såsom utredningssekreterare), , SOU 1997:39 – Datalagskommittén (Justitiedepartementet) (873 pages)

1995 ( 1 work )

(såsom utredningssekreterare), , SOU 1995:2 – Utredningen om arbetsföretag (Arbetsmarknadsdepartementet) (79 pages)

1994 ( 2 works )

(såsom heltidsarbetande expert), , SOU 1994:141 – 1992 års arbetsrättskommitté (Arbetsmarknadsdepartementet) (628 pages)

(såsom heltidsarbetande expert), , SOU 1994:83 – 1992 års arbetsrättskommitté (Arbetsmarknadsdepartementet) (193 pages jämte bil.) » Read

1993 ( 2 works )

(såsom heltidsarbetande expert), , SOU 1993:32 – 1992 års arbetsrättskommitté (Arbetsmarknadsdepartementet) (1 074 pages)

1990 ( 1 work )

och , , Statens ungdomsråd, 1990 (89 pages)

Articles ( 35 works )

2017 ( 2 works so far )

och ” i Kerstin Ahlberg, Petra Herzfeld Olsson och Jonas Malmberg (red.), Niklas Bruun i Sverige – En vänbok, Iustus Förlag, 2017, s. 257–273

2016 ( 2 works )

” i EU & arbetsrätt 2016 nr 3–4 s. 7

” i Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet (red.), Sui generis – Festskrift til Stein Evju, Universitetsforlaget, 2016, s. 765–773 » Read

2012 ( 4 works )

” i EU & arbetsrätt 2012 nr 3 s. 7

” i EU & arbetsrätt 2012 nr 3 s. 4

” i EU & arbetsrätt 2012 nr 1 s. 7

” i Privat på jobbet – Diskussioner om etik, lag och normer kring sexköp och porrkonsumtion kopplat till statlig tjänst, Kompetensrådet för utveckling i staten (krus), 2012, s. 15–27 » Read

2011 ( 2 works )

” i Philip Mielnicki och Mårten Schultz (red.), Stockholm Centre for Commercial Law nr 15 – Årsbok III, 2011, s. 549–569

2010 ( 3 works )

” i Information & Communication Technology – Legal Issues, Scandinavian Studies in Law Volume 56, 2010, s. 209–225 » Read

” i Kerstin Ahlberg (red.), Vänbok till Ronnie Eklund, Iustus Förlag, 2010, s. 655–669 » Read

2007 ( 1 work )

” i What is Scandinavian Law? – Social Private Law, Scandinavian Studies in Law Volume 50, 2007, s. 541–553 » Read

2006 ( 1 work )

” i Cecilia Magnusson Sjöberg och Peter Wahlgren (red.), Festskrift till Peter Seipel, Norstedts Juridik, 2006, s. 685–705 » Read

2005 ( 2 works )

” i Birgitta Nyström, Annamaria Westregård och Hans-Heinrich Vogel (utgivare), Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck, Juristförlaget i Lund, 2005, s. 685–708 » Read

” i Arbeidsrett og arbeidsliv Bind 1, Hefte 2, 2005, s. 135–143 » Read

2004 ( 5 works )

” i Handlingsoffentlighet utan handlingar?, Skrifter utgivna av Riksarkivet nr 21, 2004, s. 39–48 » Read

” i IT Law – Scandinavian Studies in Law Volume 47, 2004, s. 389–403 » Read

” i JFT 2004 nr 1 s. 89–94

” i Viveca Still (red.), Media, innovationer och produktivitet – rättssäkerheten och teknologin i omvandling, Nordisk årsbok i rättsinformatik 2003, 2004, s. 11–16

” i Ytringsfrihet og konstitusjonelt vern – rapport fra et nordisk seminar i Oslo 2003, TemaNord 2004:509, s. 145–150

2003 ( 3 works )

” i EU & Arbetsrätt 2003 nr 1 s. 7–8

” i JT 2002–03 s. 432–436

2002 ( 3 works )

” i Peter Seipel (ed.), Law and Information Technology. Swedish Views SOU 2002:112, s. 177–184 » Read

2001 ( 1 work )

” i Ronnie Eklund, Michaël Koch, Edvard Nilsson och Tore Sigeman (red.kommitté), Festskrift till Hans Stark, Arbetsrättsliga föreningens skrifter volym V, 2001, s. 413–427

2000 ( 2 works )

” i Advokaten 2000 nr 2 s. 28

” i Domstolsverket informerar 2000 nr 2 s. 1 ff.

1998 ( 1 work )

” i EU & arbetsrätt 1998 nr 3 s. 2

1997 ( 1 work )

” i Wolfgang Kilian (ed.), EC Data Protection Directive – Interpretation/Application/Transposition – Working Conference, S. Toeche-Mittler Verlag, Darmstadt, Tyskland, 1997, s. 167–171

1995 ( 1 work )

och ” i Lag & Avtal 1995 nr 3 s. 29

1994 ( 1 work )

och ” i Lag & Avtal 1994 nr 9 s. 28

Expert Comments ( 60 works )

Blendow Lexnova  » Blendow Lexnova

2017 ( 5 works so far )

” i Blendow Lexnova oktober 2017

” i Blendow Lexnova augusti 2017 » Read

” i Blendow Lexnova mars 2017 » Read

” i Blendow Lexnova januari 2017 » Read

” i Blendow Lexnova januari 2017 » Read

2016 ( 5 works )

” i Blendow Lexnova oktober 2016 » Read

” i Blendow Lexnova augusti 2016 » Read

” i Blendow Lexnova april 2016 » Read

” i Blendow Lexnova januari 2016 » Read

2015 ( 7 works )

” i Blendow Lexnova december 2015 » Read

” i Blendow Lexnova oktober 2015 » Read

” i Blendow Lexnova september 2015 » Read

” i Blendow Lexnova maj 2015 » Read

” i Blendow Lexnova februari 2015 » Read

” i Blendow Lexnova januari 2015 » Read

2014 ( 7 works )

” i Blendow Lexnova december 2014 » Read

” i Blendow Lexnova november 2014 » Read

” i Blendow Lexnova oktober 2014 » Read

” i Blendow Lexnova maj 2014 » Read

” i Blendow Lexnova april 2014 » Read

” i Blendow Lexnova februari 2014 » Read

” i Blendow Lexnova januari 2014 » Read

2013 ( 6 works )

” i Blendow Lexnova december 2013 » Read

” i Blendow Lexnova oktober 2013 » Read

” i Blendow Lexnova augusti 2013 » Read

” i Blendow Lexnova maj 2013 » Read

” i Blendow Lexnova april 2013 » Read

” i Blendow Lexnova februari 2013 » Read

2012 ( 8 works )

” i Blendow Lexnova december 2012 » Read

” i Blendow Lexnova november 2012 » Read

” i Blendow Lexnova maj 2012 » Read

” i Blendow Lexnova mars 2012 » Read

” i Blendow Lexnova februari 2012 » Read

2011 ( 10 works )

” i Blendow Lexnova december 2011 » Read

” i Blendow Lexnova augusti 2011 » Read

” i Blendow Lexnova juni 2011 » Read

” i Blendow Lexnova maj 2011 » Read

” i Blendow Lexnova april 2011 » Read

” i Blendow Lexnova mars 2011 » Read

” i Blendow Lexnova februari 2011 » Read

2010 ( 4 works )

” i Blendow Lexnova september 2010 » Read

” i Blendow Lexnova april 2010 » Read

” i Blendow Lexnova april 2010 » Read

2009 ( 5 works )

” i Blendow Lexnova november 2009 » Read

” i Blendow Lexnova september 2009 » Read

” i Blendow Lexnova juli 2009 » Read

” i Blendow Lexnova april 2009 » Read

” i Blendow Lexnova mars 2009 » Read

2008 ( 3 works )

” i Blendow Lexnova november 2008 » Read

” i Blendow Lexnova juli 2008 » Read

” i Blendow Lexnova april 2008 » Read

Conference Reports ( 2 works )

2003 ( 1 work )

” i XVII World Congress of Labour Law and Social Security 3–5 september 2003 i Montevideo, Uruguay, 2002 (Ca 15 sid. jämte bil.) » Read

1995 ( 1 work )

” i The First International Stockholm Seminar on Risk Behaviour and Risk Management 1995 (12 sid.)

Governmental Inquiries ( 21 works )

2017 ( 1 work so far )

(såsom särskild utredare), , SOU 2017:66 – Socialdataskyddsutredningen (Socialdepartementet) (766 pages)

2015 ( 1 work )

(såsom huvudsekreterare), , SOU 2015:83 – Utstationeringskommittén (Arbetsmarknadsdepartementet) (450 pages)

2011 ( 2 works )

(såsom särskild utredare), , SOU 2011:52 – Utredningen om uppdragstagare i arbetslöshetsförsäkringen (Arbetsmarknadsdepartementet) (109 pages)

(såsom konsult), , SOU 2011:10 – Organisationsutredningen mot dopning (Kulturdepartementet) (chapter 9 and 10, p. 189–249)

2010 ( 1 work )

(såsom särskild utredare), , SOU 2010:26 – Utredningen om flyttningsbidrag (Arbetsmarknadsdepartementet) (147 pages)

2009 ( 3 works )

(såsom ensamutredare), , Ds 2009:61 (Utbildningsdepartementet) (219 pages)

(såsom konsult / expert), , SOU 2009:44 – Utredningen om integritetsskydd i arbetslivet (Arbetsmarknadsdepartementet) (chapter 5, 10, 13 and 16.1 jämte tillhörande författningskommentarer, p. 89–141, 221–245, 351–359, 401–403, 417–420, 429–433 and 434–435)

(såsom konsult), , SOU 2009:29 (Integrations- and jämställdhetsdepartementet) (chapter 8 Behandling av personuppgifter, p. 169–193)

2008 ( 2 works )

(såsom särskild utredare), , SOU 2008:83 – 2007 års utredning om obligatorisk arbetslöshetsförsäkring (Arbetsmarknadsdepartementet) (103 pages)

(såsom särskild utredare), , SOU 2008:54 – 2007 års utredning om obligatorisk arbetslöshetsförsäkring (Arbetsmarknadsdepartementet) (535 pages)

2007 ( 1 work )

(såsom särskild utredare), , SOU 2007:64 – Studiestödsdatautredningen (Utbildningsdepartementet) (229 pages)

2005 ( 1 work )

(såsom utredningssekreterare), , SOU 2005:115 – Anonymitetsutredningen (Finansdepartementet) (147 pages)

2004 ( 2 works )

(såsom ensamutredare), , Ds 2004:33 (Finansdepartementet) (101 pages)

(såsom särskild utredare), , SOU 2004:6 – Personuppgiftslagsutredningen (Justitiedepartementet) (367 pages)

2001 ( 1 work )

(såsom ensamutredare), , Ds 2001:9 (Justitiedepartementet) (182 pages)

1997 ( 1 work )

(såsom utredningssekreterare), , SOU 1997:39 – Datalagskommittén (Justitiedepartementet) (873 pages)

1995 ( 1 work )

(såsom utredningssekreterare), , SOU 1995:2 – Utredningen om arbetsföretag (Arbetsmarknadsdepartementet) (79 pages)

1994 ( 2 works )

(såsom heltidsarbetande expert), , SOU 1994:141 – 1992 års arbetsrättskommitté (Arbetsmarknadsdepartementet) (628 pages)

(såsom heltidsarbetande expert), , SOU 1994:83 – 1992 års arbetsrättskommitté (Arbetsmarknadsdepartementet) (193 pages jämte bil.) » Read

1993 ( 1 work )

(såsom heltidsarbetande expert), , SOU 1993:32 – 1992 års arbetsrättskommitté (Arbetsmarknadsdepartementet) (1 074 pages)

1990 ( 1 work )

och , , Statens ungdomsråd, 1990 (89 pages)

E-publications ( 72 works )

2017 ( 5 works so far )

” i Blendow Lexnova oktober 2017

” i Blendow Lexnova augusti 2017 » Read

” i Blendow Lexnova mars 2017 » Read

” i Blendow Lexnova januari 2017 » Read

” i Blendow Lexnova januari 2017 » Read

2016 ( 7 works )

, , uppdaterad version 2016, Karnov Group / Lexino

” i Blendow Lexnova oktober 2016 » Read

och , , uppdaterad version 2016, Wolters Kluwer / Zeteo

” i Blendow Lexnova augusti 2016 » Read

” i Blendow Lexnova april 2016 » Read

” i Blendow Lexnova januari 2016 » Read

2015 ( 9 works )

” i Blendow Lexnova december 2015 » Read

och , , uppdaterad version 2015, Wolters Kluwer / Zeteo

” i Blendow Lexnova oktober 2015 » Read

” i Blendow Lexnova september 2015 » Read

, , uppdaterad version 2015, Karnov Group / Lexino

” i Blendow Lexnova maj 2015 » Read

” i Blendow Lexnova februari 2015 » Read

” i Blendow Lexnova januari 2015 » Read

2014 ( 9 works )

och , , uppdaterad version 2014, Norstedts Juridik / Zeteo

” i Blendow Lexnova december 2014 » Read

” i Blendow Lexnova november 2014 » Read

” i Blendow Lexnova oktober 2014 » Read

, , uppdaterad version 2014, Karnov Group / Lexino

” i Blendow Lexnova maj 2014 » Read

” i Blendow Lexnova april 2014 » Read

” i Blendow Lexnova februari 2014 » Read

” i Blendow Lexnova januari 2014 » Read

2013 ( 8 works )

” i Blendow Lexnova december 2013 » Read

och , , uppdaterad version 2013, Norstedts Juridik / Zeteo

” i Blendow Lexnova oktober 2013 » Read

, , första utgåvan 2013, Karnov Group / Lexino

” i Blendow Lexnova augusti 2013 » Read

” i Blendow Lexnova maj 2013 » Read

” i Blendow Lexnova april 2013 » Read

” i Blendow Lexnova februari 2013 » Read

2012 ( 9 works )

” i Blendow Lexnova december 2012 » Read

” i Blendow Lexnova november 2012 » Read

och , , uppdaterad version 2012, Norstedts Juridik / Zeteo

” i Blendow Lexnova maj 2012 » Read

” i Blendow Lexnova mars 2012 » Read

” i Blendow Lexnova februari 2012 » Read

2011 ( 11 works )

” i Blendow Lexnova december 2011 » Read

och , , uppdaterad version 2011, Norstedts Juridik / Zeteo

” i Blendow Lexnova augusti 2011 » Read

” i Blendow Lexnova juni 2011 » Read

” i Blendow Lexnova maj 2011 » Read

” i Blendow Lexnova april 2011 » Read

” i Blendow Lexnova mars 2011 » Read

” i Blendow Lexnova februari 2011 » Read

2010 ( 5 works )

och , , uppdaterad version 2010, Norstedts Juridik / Zeteo

” i Blendow Lexnova september 2010 » Read

” i Blendow Lexnova april 2010 » Read

” i Blendow Lexnova april 2010 » Read

2009 ( 6 works )

” i Blendow Lexnova november 2009 » Read

och , , uppdaterad version 2009, Norstedts Juridik / Zeteo

” i Blendow Lexnova september 2009 » Read

” i Blendow Lexnova juli 2009 » Read

” i Blendow Lexnova april 2009 » Read

” i Blendow Lexnova mars 2009 » Read

2008 ( 3 works )

” i Blendow Lexnova november 2008 » Read

” i Blendow Lexnova juli 2008 » Read

” i Blendow Lexnova april 2008 » Read

Updated 2017-03-12 by Sören Öman