: : : : :

Ruth Nielsen

( 48 referenser till arbetsrättslig litteratur, listas nedan )

» Gå direkt till listan med referenser till arbetsrättslig litteratur

Arbetsrättslig litteratur Ruth Nielsen författat ( 48 st. )

Sök/Filtrera referenserna på denna sida :

2010 ( 1 st. )


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 101 bytes written, possibly out of free disk space in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/plugins/sorenoman-plugin/sorenoman.-plugin.php on line 4881

Den retlige regulering af handicapdiskrimination


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 101 bytes written, possibly out of free disk space in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/plugins/sorenoman-plugin/sorenoman.-plugin.php on line 4881
Ruth Nielsen, Den retlige regulering af handicapdiskrimination i Vänbok till Ronnie Eklund 2010 s. 419–437

2008 ( 1 st. )


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 101 bytes written, possibly out of free disk space in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/plugins/sorenoman-plugin/sorenoman.-plugin.php on line 4881

EU-domstolens afgørelser om konfliktret i Viking- og Laval-sagerne


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 101 bytes written, possibly out of free disk space in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/plugins/sorenoman-plugin/sorenoman.-plugin.php on line 4881
Ruth Nielsen, EU-domstolens afgørelser om konfliktret i Viking- og Laval-sagerne i
Warning: file_put_contents(): Only 0 of 114 bytes written, possibly out of free disk space in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/plugins/sorenoman-plugin/sorenoman.-plugin.php on line 4881
Arbejdsretligt Tidsskrift 2008

2006 ( 3 st. )


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 101 bytes written, possibly out of free disk space in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/plugins/sorenoman-plugin/sorenoman.-plugin.php on line 4881

EU-arbejdsret


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 101 bytes written, possibly out of free disk space in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/plugins/sorenoman-plugin/sorenoman.-plugin.php on line 4881
Ruth Nielsen, EU-arbejdsret, 4 upplagan, 2006

Anteckning :

1:a uppl. 1989, 2:a uppl. 1992 (EF-arbejdsret), 3:e uppl. 1997 (EU-arbejdsret)


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 101 bytes written, possibly out of free disk space in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/plugins/sorenoman-plugin/sorenoman.-plugin.php on line 4881

Princippet om forbud mod forskelsbehandling pga. alder som et almindeligt EU-retligt princip


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 101 bytes written, possibly out of free disk space in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/plugins/sorenoman-plugin/sorenoman.-plugin.php on line 4881
Ruth Nielsen, Princippet om forbud mod forskelsbehandling pga. alder som et almindeligt EU-retligt princip i
Warning: file_put_contents(): Only 0 of 93 bytes written, possibly out of free disk space in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/plugins/sorenoman-plugin/sorenoman.-plugin.php on line 4881
UfR B 2006 s. 259 ff.


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 101 bytes written, possibly out of free disk space in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/plugins/sorenoman-plugin/sorenoman.-plugin.php on line 4881

Princippet om ligebehandling af kvinder og mænd som et generelt princip i kontraktretten 1


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 101 bytes written, possibly out of free disk space in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/plugins/sorenoman-plugin/sorenoman.-plugin.php on line 4881
Ruth Nielsen, Princippet om ligebehandling af kvinder og mænd som et generelt princip i kontraktretten 1 i
Warning: file_put_contents(): Only 0 of 91 bytes written, possibly out of free disk space in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/plugins/sorenoman-plugin/sorenoman.-plugin.php on line 4881
TfR 2006 s. 71–103

2005 ( 3 st. )


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 101 bytes written, possibly out of free disk space in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/plugins/sorenoman-plugin/sorenoman.-plugin.php on line 4881

Den konstitutionella udvikling i EU-arbejdsretten


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 101 bytes written, possibly out of free disk space in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/plugins/sorenoman-plugin/sorenoman.-plugin.php on line 4881
Ruth Nielsen, Den konstitutionella udvikling i EU-arbejdsretten i Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck (red. Birgitta Nyström, Annamaria J Westregård, Hans-Heinrich Vogel) 2005 s. 443–458


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 101 bytes written, possibly out of free disk space in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/plugins/sorenoman-plugin/sorenoman.-plugin.php on line 4881

EU’s rammedirektiv 2000/78/EF og gennemørelsen i Danmark – Særlig om værnet mot chikane – bevidbyrde, håndhævelse og sanktioner


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 101 bytes written, possibly out of free disk space in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/plugins/sorenoman-plugin/sorenoman.-plugin.php on line 4881
Ruth Nielsen, EU’s rammedirektiv 2000/78/EF og gennemørelsen i Danmark – Særlig om værnet mot chikane – bevidbyrde, håndhævelse og sanktioner i
Warning: file_put_contents(): Only 0 of 114 bytes written, possibly out of free disk space in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/plugins/sorenoman-plugin/sorenoman.-plugin.php on line 4881
Arbeidsrett og arbeidsliv 2005 s. 72–92


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 101 bytes written, possibly out of free disk space in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/plugins/sorenoman-plugin/sorenoman.-plugin.php on line 4881

Laerebog i arbejdsret


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 101 bytes written, possibly out of free disk space in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/plugins/sorenoman-plugin/sorenoman.-plugin.php on line 4881
Ruth Nielsen, Laerebog i arbejdsret, 9 upplagan, 2005

Anteckning :

1:a uppl. 1984, 3:e uppl. 1990, 4:e uppl. 1992, 5:e uppl. 1994, 6:e uppl. 1996, 8:e uppl. 2001

2004 ( 4 st. )


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 101 bytes written, possibly out of free disk space in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/plugins/sorenoman-plugin/sorenoman.-plugin.php on line 4881

Anmälan av Jan Fougner, Lars Holo & Odd Friberg, Arbeidsmiljøloven, 8 uppl. 2003


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 101 bytes written, possibly out of free disk space in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/plugins/sorenoman-plugin/sorenoman.-plugin.php on line 4881
Ruth Nielsen, Anmälan av Jan Fougner, Lars Holo & Odd Friberg, Arbeidsmiljøloven, 8 uppl. 2003 i
Warning: file_put_contents(): Only 0 of 91 bytes written, possibly out of free disk space in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/plugins/sorenoman-plugin/sorenoman.-plugin.php on line 4881
TfR 2004 s. 602

Anmälan av : Jan Fougner, Lars Holo & Odd Friberg, Arbeidsmiljøloven, 8 uppl. 2003


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 101 bytes written, possibly out of free disk space in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/plugins/sorenoman-plugin/sorenoman.-plugin.php on line 4881

EU’s charter om grundlæggende rettigheder


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 101 bytes written, possibly out of free disk space in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/plugins/sorenoman-plugin/sorenoman.-plugin.php on line 4881
Ruth Nielsen, EU’s charter om grundlæggende rettigheder i Den danske model i et integreret Europa – Festskrift i anledning af Einar Edelbergs 40 års jubilæum (red. Peter Nedergaard) 2004 s. 225–235


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 101 bytes written, possibly out of free disk space in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/plugins/sorenoman-plugin/sorenoman.-plugin.php on line 4881

Det nye ligebehandlingsdirektiv (2002/73/EF) – perspektiver for nordisk ret


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 101 bytes written, possibly out of free disk space in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/plugins/sorenoman-plugin/sorenoman.-plugin.php on line 4881
Ruth Nielsen, Det nye ligebehandlingsdirektiv (2002/73/EF) – perspektiver for nordisk ret i
Warning: file_put_contents(): Only 0 of 100 bytes written, possibly out of free disk space in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/plugins/sorenoman-plugin/sorenoman.-plugin.php on line 4881
Arbeidsrett 2004 s. 75–89


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 101 bytes written, possibly out of free disk space in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/plugins/sorenoman-plugin/sorenoman.-plugin.php on line 4881

Anmälan av Per Norberg, Arbetsrätt och konkurrensrätt – En normativ studie av motsättningen mellan markandsrättsliga värden och sociala värden, 2002


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 101 bytes written, possibly out of free disk space in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/plugins/sorenoman-plugin/sorenoman.-plugin.php on line 4881
Ruth Nielsen, Anmälan av Per Norberg, Arbetsrätt och konkurrensrätt – En normativ studie av motsättningen mellan markandsrättsliga värden och sociala värden, 2002 i
Warning: file_put_contents(): Only 0 of 91 bytes written, possibly out of free disk space in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/plugins/sorenoman-plugin/sorenoman.-plugin.php on line 4881
TfR 2004 s. 636–638

Anmälan av : Per Norberg, Arbetsrätt och konkurrensrätt – En normativ studie av motsättningen mellan markandsrättsliga värden och sociala värden, 2002

2003 ( 3 st. )


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 101 bytes written, possibly out of free disk space in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/plugins/sorenoman-plugin/sorenoman.-plugin.php on line 4881

Europæisk arbejdsret


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 101 bytes written, possibly out of free disk space in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/plugins/sorenoman-plugin/sorenoman.-plugin.php on line 4881
Ruth Nielsen, Europæisk arbejdsret, 2003

Anmäld av :
Jens Kristiansen i UfR B 2004 s. 35–36, Pernilla Lundblad i EU & Arbetsrätt 2004 nr 2 s. 8


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 101 bytes written, possibly out of free disk space in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/plugins/sorenoman-plugin/sorenoman.-plugin.php on line 4881

Anmälan av Per Norberg, Arbetsrätt och konkurrensrätt – En normativ studie av motsättningen mellan markandsrättsliga värden och sociala värden, 2002


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 101 bytes written, possibly out of free disk space in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/plugins/sorenoman-plugin/sorenoman.-plugin.php on line 4881
Ruth Nielsen, Anmälan av Per Norberg, Arbetsrätt och konkurrensrätt – En normativ studie av motsättningen mellan markandsrättsliga värden och sociala värden, 2002 i
Warning: file_put_contents(): Only 0 of 93 bytes written, possibly out of free disk space in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/plugins/sorenoman-plugin/sorenoman.-plugin.php on line 4881
UfR B 2003 s. 104–105

Anmälan av : Per Norberg, Arbetsrätt och konkurrensrätt – En normativ studie av motsättningen mellan markandsrättsliga värden och sociala värden, 2002


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 101 bytes written, possibly out of free disk space in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/plugins/sorenoman-plugin/sorenoman.-plugin.php on line 4881

Anmälan av Peter Blume & Jens Kristiansen, Databeskyttelse på arbejdsmarkedet, 2002


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 101 bytes written, possibly out of free disk space in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/plugins/sorenoman-plugin/sorenoman.-plugin.php on line 4881
Ruth Nielsen, Anmälan av Peter Blume & Jens Kristiansen, Databeskyttelse på arbejdsmarkedet, 2002 i
Warning: file_put_contents(): Only 0 of 93 bytes written, possibly out of free disk space in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/plugins/sorenoman-plugin/sorenoman.-plugin.php on line 4881
UfR B 2003 s. 108–109

Anmälan av : Peter Blume & Jens Kristiansen, Databeskyttelse på arbejdsmarkedet, 2002

2002 ( 5 st. )


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 101 bytes written, possibly out of free disk space in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/plugins/sorenoman-plugin/sorenoman.-plugin.php on line 4881

Avhandling om gränsdragningen mellan arbetsrätt och konkurrensrätt


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 101 bytes written, possibly out of free disk space in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/plugins/sorenoman-plugin/sorenoman.-plugin.php on line 4881
Ruth Nielsen, Avhandling om gränsdragningen mellan arbetsrätt och konkurrensrätt i
Warning: file_put_contents(): Only 0 of 102 bytes written, possibly out of free disk space in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/plugins/sorenoman-plugin/sorenoman.-plugin.php on line 4881
EU & arbetsrätt 2002 nr 2 s. 8

» Läs artikeln

Anmälan av : Per Norberg, Arbetsrätt och konkurrensrätt – En normativ studie av motsättningen mellan markandsrättsliga värden och sociala värden, 2002


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 101 bytes written, possibly out of free disk space in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/plugins/sorenoman-plugin/sorenoman.-plugin.php on line 4881

Anmälan av Mats Glavå, Arbetsbrist och kravet på saklig grund – En alternativrättslig studie, 1999


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 101 bytes written, possibly out of free disk space in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/plugins/sorenoman-plugin/sorenoman.-plugin.php on line 4881
Ruth Nielsen, Anmälan av Mats Glavå, Arbetsbrist och kravet på saklig grund – En alternativrättslig studie, 1999 i
Warning: file_put_contents(): Only 0 of 91 bytes written, possibly out of free disk space in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/plugins/sorenoman-plugin/sorenoman.-plugin.php on line 4881
TfR 2002 s. 791–793

Anmälan av : Mats Glavå, Arbetsbrist och kravet på saklig grund – En alternativrättslig studie, 1999


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 101 bytes written, possibly out of free disk space in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/plugins/sorenoman-plugin/sorenoman.-plugin.php on line 4881

Nordic and EU Labour Law (Europeanization of Nordic Labour Law)


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 101 bytes written, possibly out of free disk space in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/plugins/sorenoman-plugin/sorenoman.-plugin.php on line 4881
Ruth Nielsen, Nordic and EU Labour Law (Europeanization of Nordic Labour Law) i Stability and Change in Nordic Labour Law – Legal Abbreviations (red. Peter Wahlgren) 2002 s. 37–75


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 101 bytes written, possibly out of free disk space in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/plugins/sorenoman-plugin/sorenoman.-plugin.php on line 4881

Rätt att inte fråga EG


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 101 bytes written, possibly out of free disk space in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/plugins/sorenoman-plugin/sorenoman.-plugin.php on line 4881
Ruth Nielsen, Rätt att inte fråga EG i
Warning: file_put_contents(): Only 0 of 97 bytes written, possibly out of free disk space in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/plugins/sorenoman-plugin/sorenoman.-plugin.php on line 4881
Lag & Avtal 2002 nr 1


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 101 bytes written, possibly out of free disk space in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/plugins/sorenoman-plugin/sorenoman.-plugin.php on line 4881

Implementation of EC Directives in Denmark


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 101 bytes written, possibly out of free disk space in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/plugins/sorenoman-plugin/sorenoman.-plugin.php on line 4881
Ruth Nielsen, Implementation of EC Directives in Denmark i
Warning: file_put_contents(): Only 0 of 165 bytes written, possibly out of free disk space in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/plugins/sorenoman-plugin/sorenoman.-plugin.php on line 4881
The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations 2002 s. 459–478

2001 ( 2 st. )


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 101 bytes written, possibly out of free disk space in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/plugins/sorenoman-plugin/sorenoman.-plugin.php on line 4881

Kollektive aftaler i EU retligt perspektiv


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 101 bytes written, possibly out of free disk space in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/plugins/sorenoman-plugin/sorenoman.-plugin.php on line 4881
Ruth Nielsen, Kollektive aftaler i EU retligt perspektiv i Festskrift till Hans Stark (red. Ronnie Eklund, Michaël Koch, Edvard Nilsson, Tore Sigeman) 2001 s. 185–195


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 101 bytes written, possibly out of free disk space in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/plugins/sorenoman-plugin/sorenoman.-plugin.php on line 4881

Frågan om jämförbarhet är en bevisfråga


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 101 bytes written, possibly out of free disk space in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/plugins/sorenoman-plugin/sorenoman.-plugin.php on line 4881
Ruth Nielsen, Frågan om jämförbarhet är en bevisfråga i
Warning: file_put_contents(): Only 0 of 102 bytes written, possibly out of free disk space in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/plugins/sorenoman-plugin/sorenoman.-plugin.php on line 4881
EU & arbetsrätt 2001 nr 4 s. 3

» Läs artikeln

Anteckning :

Rättsfallskommentar : AD 2001 nr 76

2000 ( 3 st. )


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 101 bytes written, possibly out of free disk space in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/plugins/sorenoman-plugin/sorenoman.-plugin.php on line 4881

Metoder til at modvirke lavtlønskonkurrence i Danmark


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 101 bytes written, possibly out of free disk space in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/plugins/sorenoman-plugin/sorenoman.-plugin.php on line 4881
Ruth Nielsen, Metoder til at modvirke lavtlønskonkurrence i Danmark i Låglönekonkurrens och arbetstagares integritet – Rapporter till nordiskt arbetsrättsligt möte 2000 (red. Jonas Malmberg) 2000 s. 29–45


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 101 bytes written, possibly out of free disk space in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/plugins/sorenoman-plugin/sorenoman.-plugin.php on line 4881

European Labour Law


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 101 bytes written, possibly out of free disk space in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/plugins/sorenoman-plugin/sorenoman.-plugin.php on line 4881
Ruth Nielsen, European Labour Law, 2000

Anmäld av :
Sylvaine Laulom i EU & Arbetsrätt 2001 nr 1 s. 7


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 101 bytes written, possibly out of free disk space in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/plugins/sorenoman-plugin/sorenoman.-plugin.php on line 4881

Persondata og arbejdsgiverens ledelsesret


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 101 bytes written, possibly out of free disk space in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/plugins/sorenoman-plugin/sorenoman.-plugin.php on line 4881
Ruth Nielsen, Persondata og arbejdsgiverens ledelsesret i Juridisk Instituts Julebog 2000 s. 275–297