: : : : :

Olof Bergqvist På Wikipedia

( 7 referenser till arbetsrättslig litteratur, listas nedan )

» Gå direkt till listan med referenser till arbetsrättslig litteratur

Arbetsrättslig litteratur Olof Bergqvist författat ( 7 st. )

Sök/Filtrera referenserna på denna sida :

1997 ( 1 st. )


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 103 bytes written, possibly out of free disk space in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/plugins/sorenoman-plugin/sorenoman.-plugin.php on line 4881

Medbestämmandelagen – Lagtext med kommentarer


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 103 bytes written, possibly out of free disk space in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/plugins/sorenoman-plugin/sorenoman.-plugin.php on line 4881

Warning: file_put_contents(): Only 0 of 101 bytes written, possibly out of free disk space in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/plugins/sorenoman-plugin/sorenoman.-plugin.php on line 4881

Warning: file_put_contents(): Only 0 of 103 bytes written, possibly out of free disk space in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/plugins/sorenoman-plugin/sorenoman.-plugin.php on line 4881
Gudmund Toijer & Lars Lunning & Olof Bergqvist, Medbestämmandelagen – Lagtext med kommentarer, 2 upplagan, 1997

Anmäld av :
Tore Sigeman i SvJT 1987 s. 609 ff.
Axel Adlercreutz i Lag & Avtal 1986 nr 6 s. 37 f.
Sussanne Lundberg i Lag & Avtal 1998 nr 3 s. 24 (2:a uppl.)
Birgitta Nyström i EU & Arbetsrätt 1998 nr 2 s. 8 (2:a uppl.)
Tore Sigeman i JT 1998–99 s. 209 (2:a uppl.)

Anteckning :

1:a uppl. 1986 av Olof Bergqvist & Lars Lunning (supplement 1992 och 1994). Hette tidigare Medbestämmande i arbetslivet (1:a uppl. 1976, 2:a uppl. 1977).

1984 ( 1 st. )


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 103 bytes written, possibly out of free disk space in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/plugins/sorenoman-plugin/sorenoman.-plugin.php on line 4881

Samhällsfarliga arbetskonflikter


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 103 bytes written, possibly out of free disk space in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/plugins/sorenoman-plugin/sorenoman.-plugin.php on line 4881
Olof Bergqvist, Samhällsfarliga arbetskonflikter i Forhandlingene ved det 30. nordiske juristmøtet Oslo 15. – 17. august 1984. Del 1. 1984 s. 351 ff.

Anteckning :

Det 30. nordiske juristmotet

1980 ( 1 st. )


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 103 bytes written, possibly out of free disk space in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/plugins/sorenoman-plugin/sorenoman.-plugin.php on line 4881

Jämställdhet i arbetslivet – Kommentar till den nya lagstiftningen


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 101 bytes written, possibly out of free disk space in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/plugins/sorenoman-plugin/sorenoman.-plugin.php on line 4881

Warning: file_put_contents(): Only 0 of 103 bytes written, possibly out of free disk space in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/plugins/sorenoman-plugin/sorenoman.-plugin.php on line 4881

Warning: file_put_contents(): Only 0 of 103 bytes written, possibly out of free disk space in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/plugins/sorenoman-plugin/sorenoman.-plugin.php on line 4881
Lars Lunning & Olof Bergqvist & Reidunn Laurén, Jämställdhet i arbetslivet – Kommentar till den nya lagstiftningen, 1980

1979 ( 2 st. )


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 103 bytes written, possibly out of free disk space in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/plugins/sorenoman-plugin/sorenoman.-plugin.php on line 4881

Läsvärd avhandling: Fackföreningen och rätten


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 103 bytes written, possibly out of free disk space in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/plugins/sorenoman-plugin/sorenoman.-plugin.php on line 4881
Olof Bergqvist, Läsvärd avhandling: Fackföreningen och rätten i Lag & Avtals Årsbok 1979 s. 31

Anmälan av : Boel Flodgren, Fackföreningen och rätten. En jämförande studie av föreningsrätten i Sverige och USA, 1978


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 103 bytes written, possibly out of free disk space in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/plugins/sorenoman-plugin/sorenoman.-plugin.php on line 4881

Rättegången i arbetstvister – Lagkommentarer och uppsatser utgivna av Arbetsrättsliga föreningen under redaktion av Tore Sigeman


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 99 bytes written, possibly out of free disk space in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/plugins/sorenoman-plugin/sorenoman.-plugin.php on line 4881

Warning: file_put_contents(): Only 0 of 103 bytes written, possibly out of free disk space in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/plugins/sorenoman-plugin/sorenoman.-plugin.php on line 4881

Warning: file_put_contents(): Only 0 of 100 bytes written, possibly out of free disk space in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/plugins/sorenoman-plugin/sorenoman.-plugin.php on line 4881

Warning: file_put_contents(): Only 0 of 99 bytes written, possibly out of free disk space in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/plugins/sorenoman-plugin/sorenoman.-plugin.php on line 4881

Warning: file_put_contents(): Only 0 of 99 bytes written, possibly out of free disk space in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/plugins/sorenoman-plugin/sorenoman.-plugin.php on line 4881

Warning: file_put_contents(): Only 0 of 101 bytes written, possibly out of free disk space in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/plugins/sorenoman-plugin/sorenoman.-plugin.php on line 4881

Warning: file_put_contents(): Only 0 of 103 bytes written, possibly out of free disk space in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/plugins/sorenoman-plugin/sorenoman.-plugin.php on line 4881

Warning: file_put_contents(): Only 0 of 106 bytes written, possibly out of free disk space in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/plugins/sorenoman-plugin/sorenoman.-plugin.php on line 4881

Warning: file_put_contents(): Only 0 of 101 bytes written, possibly out of free disk space in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/plugins/sorenoman-plugin/sorenoman.-plugin.php on line 4881
Åke Bouvin & Edvard Nilsson & Håkan Torén & Hans Stark & Johan Lind & Lars Lunning & Olof Bergqvist & Reinhold Fahlbeck & Tore Sigeman, Rättegången i arbetstvister – Lagkommentarer och uppsatser utgivna av Arbetsrättsliga föreningen under redaktion av Tore SigemanArbetsrättsliga föreningens skriftserie III ], 1979

Anteckning :

Medverkande: Hans Stark, Tore Sigeman, Edvard Nilsson, Håkan Torén, Olof Bergqvist, Lars Lunning, Johan Lind, Reinhold Fahlbeck, Åke Bouvin och Per Olof Ekelöf – Andra upplagan 2005

1978 ( 1 st. )


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 103 bytes written, possibly out of free disk space in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/plugins/sorenoman-plugin/sorenoman.-plugin.php on line 4881

Arbetstagarinflytande i företagsledningsfrågor – deltagande i beslut – delaktighet i ansvar


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 105 bytes written, possibly out of free disk space in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/plugins/sorenoman-plugin/sorenoman.-plugin.php on line 4881

Warning: file_put_contents(): Only 0 of 103 bytes written, possibly out of free disk space in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/plugins/sorenoman-plugin/sorenoman.-plugin.php on line 4881

Warning: file_put_contents(): Only 0 of 101 bytes written, possibly out of free disk space in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/plugins/sorenoman-plugin/sorenoman.-plugin.php on line 4881
Carl Martin Roos & Olof Bergqvist & Tore Sigeman, Arbetstagarinflytande i företagsledningsfrågor – deltagande i beslut – delaktighet i ansvar i Forhandlingerne på det otteogtyvende nordiske juristmøde i København den 23.-25. august 1978Nordiskt juristmöte 1978 s. 184 ff.

Anteckning :

Förhandlingerne på Det otteogtyvende nordiske juristmode i København den 23.-25. august 1978, bilaga 5
Debatt på s. 184 ff. Inlägg av Anders Knutsson, Bjorn Gustavsen, Ole Hasselbalch, Lars Viklund, Folke Schmidt, Anders Elmér, Gustaf Lindencrona, Flemmi

1976 ( 1 st. )


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 103 bytes written, possibly out of free disk space in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/plugins/sorenoman-plugin/sorenoman.-plugin.php on line 4881

Sverige inför europeiska domstolen i Strasbourg


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 103 bytes written, possibly out of free disk space in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/plugins/sorenoman-plugin/sorenoman.-plugin.php on line 4881
Olof Bergqvist, Sverige inför europeiska domstolen i Strasbourg i
Warning: file_put_contents(): Only 0 of 92 bytes written, possibly out of free disk space in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/plugins/sorenoman-plugin/sorenoman.-plugin.php on line 4881
SvJT 1976 s. 399 ff.

» Läs artikeln

Anteckning :

Rättsfallskommentar : AD 1971 nr 34 (SACO och SR) och AD 1972 nr 5 (Lokmannaförbundet)