: : : : :

Martin Wästfelt

( 3 referenser till arbetsrättslig litteratur, listas nedan )

» Gå direkt till listan med referenser till arbetsrättslig litteratur

Funktion vid Arbetsdomstolen : Ombud ]

Kontakt med Arbetsdomstolen

Martin Wästfelt
Aktiv som ombud i Arbetsdomstolen 2002–2016 ( 7 refererade avgöranden ) ( sedan 2000 )

Alla uppgifter om ombudskap för innevarande år har kanske inte hunnit läggas in än.

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 42,9% ( 3 / 7 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål : 14,3% ( 1 / 7 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,5%

Ändringsfrekvens : 0,0% ( 0 / 1 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,3%

Underinstans : Norrköpings tingsrätt

Underinstans: Norrköpings tingsrätt

Martin Wästfelt har varit ombud vid refererade avgöranden med :
43 ledamöter ♀ 16 ♂ 27
7 sekreterare ♀ 6 ♂ 1
16 parter
13 ombud ♀ 7 ♂ 6

Arbetsrättslig litteratur Martin Wästfelt författat ( 3 st. )

Sök/Filtrera referenserna på denna sida :

2011 ( 1 st. )

Anställningsskyddslagen med kommentar

Anders Elmér & Bo Bylund & Helena Hedlund & Lars Åström & Lars Viklund & Martin Wästfelt & Toivo Öhman & Ulf Åkesson, Anställningsskyddslagen med kommentar, 11 upplagan, 2011

Anteckning :

1:a uppl. 1982 (med titeln Nya anstälklningsskydslagen); 2:a uppl. 1987 (med titeln Nya anstälklningsskydslagen); 3:e uppl. 1988; 4:e uppl. 1994; 5:e uppl. 1995; 6:e uppl. 1996, 7:e uppl. 1997, 8:e uppl. 1999, 9:e uppl. 2004, 10:e uppl 2008. T.o.m. 9:e uppl av enbart Bylund, Bo and Viklund, Lars and Elmér, Anders and Öhman, Toivo