:

Föredrag av Sören Öman

( 13 kommande och 470 hållna föredrag sedan 2004, med 5 745 åhörare sedan 2014 )

För muspekaren över föredragets titel (med länk) för att se kort information om föredraget (fungerar inte med pekskärm).

Kommande föredrag av Sören Öman ( 13 st. )

2017-10-25 Den nya data­skydds­förord­ningen ( Stockholm VJS / Karnov Group » Hemsida  ) [ publikt ]

2017-11-02 Person­uppgifts­lagen – praxis, praktik och EU:s data­skydds­reform ( Stockholm Stiftelsen Fakultetskurser » Hemsida  ) [ publikt ]

2017-11-07 EU:s data­skydds­för­ord­ning – kompletterande nationell reglering och för­djup­ning ( Stockholm VJS / Karnov Group » Hemsida  ) [ publikt ]

2017-11-09 Nationell reglering vid sidan av data­skydds­för­ord­ningen ( Stockholm Stiftelsen Fakultetskurser » Hemsida  ) [ publikt ]

2017-11-10 Särskilda register­författningar för myndigheter ( Stockholm Stiftelsen Fakultetskurser » Hemsida  ) [ publikt ]

2017-12-07 Den nya data­skydds­förord­ningen ( Stockholm VJS / Karnov Group » Hemsida  ) [ publikt ]

2018-01-30 EU:s data­skydds­för­ord­ning – kompletterande nationell reglering och för­djup­ning ( Stockholm VJS / Karnov Group » Hemsida  ) [ publikt ]

2018-02-01 Arbets­rättsliga frågor för offentlig sektor ( Stockholm Stiftelsen Fakultetskurser » Hemsida  ) [ publikt ]

2018-03-15 Särskilda register­författningar för myndigheter ( Stockholm Stiftelsen Fakultetskurser » Hemsida  ) [ publikt ]

2018-03-21 EU:s data­skydds­för­ord­ning – kompletterande nationell reglering och för­djup­ning ( Stockholm VJS / Karnov Group » Hemsida  ) [ publikt ]

2018-04-13 Arbetsrätt – Sociala medier, vissel­blåsare och integritet ( Stockholm Stiftelsen Fakultetskurser » Hemsida  ) [ publikt ]

2018-05-22 EU:s data­skydds­för­ord­ning – kompletterande nationell reglering och för­djup­ning ( Stockholm VJS / Karnov Group » Hemsida  ) [ publikt ]

2018-05-29 Nationell reglering vid sidan av data­skydds­för­ord­ningen ( Stockholm Stiftelsen Fakultetskurser » Hemsida  ) [ publikt ]

Senast hållna föredrag av Sören Öman

2017-10-18 Dataskyddsförordningen ( Stockholm Statlig myndighet  ) [ slutet ]

2017-10-11 Dataskyddsförordningen ( Stockholm Advokatbyrå  ) [ slutet ]

2017-09-11 Integriteten i arbetslivet ( Stockholm Stockholms universitet  ) [ slutet ]

2017-02-06 Den nationella anpassningen till dataskyddsförordningen ( Stockholm Advokatbyrå & Företag  ) [ slutet ]

» Flera hållna föredrag av Sören Öman

Senast uppdaterad 2017-06-26 av Sören Öman