:

Föredrag av Sören Öman

( 14 kommande och 476 hållna föredrag sedan 2004, med 5 990 åhörare sedan 2014 )

För muspekaren över föredragets titel (med länk) för att se kort information om föredraget (fungerar inte med pekskärm).

Kommande föredrag av Sören Öman ( 14 st. )

2018-01-30 EU:s data­skydds­för­ord­ning – kompletterande nationell reglering och för­djup­ning ( Stockholm VJS / Karnov Group » Hemsida ) [ publikt ]

2018-02-01 Arbets­rättsliga frågor för offentlig sektor ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida ) [ publikt ]

2018-02-14 Nationell reglering vid sidan av data­skydds­för­ord­ningen ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida ) [ publikt ]

2018-02-20 Den nya data­skydds­förord­ningen ( Stockholm VJS / Karnov Group » Hemsida ) [ publikt ]

2018-03-15 Särskilda register­författningar för myndigheter ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida ) [ publikt ]

2018-03-21 EU:s data­skydds­för­ord­ning – kompletterande nationell reglering och för­djup­ning ( Stockholm VJS / Karnov Group » Hemsida ) [ publikt ]

2018-04-13 Arbetsrätt – Sociala medier, vissel­blåsare och integritet ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida ) [ publikt ]

2018-04-19 Den nya data­skydds­förord­ningen ( Stockholm VJS / Karnov Group » Hemsida ) [ publikt ]

2018-05-03 Avslutande av an­ställ­ning på grund av person­liga skäl eller arbets­brist ( Stockholm Blendow Institute » Hemsida ) [ publikt ]

2018-05-22 EU:s data­skydds­för­ord­ning – kompletterande nationell reglering och för­djup­ning ( Stockholm VJS / Karnov Group » Hemsida ) [ publikt ]

2018-05-29 Nationell reglering vid sidan av data­skydds­för­ord­ningen ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida ) [ publikt ]

2018-06-12 Det nya data­skyddet – GDPR ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida ) [ publikt ]

2018-09-20 Arbets­rättsliga frågor för offentlig sektor ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida ) [ publikt ]

2018-11-20 Särskilda register­författningar för myndigheter ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida ) [ publikt ]

Senast hållna föredrag av Sören Öman

2017-10-18 Dataskyddsförordningen ( Stockholm Statlig myndighet ) [ slutet ]

2017-10-11 Dataskyddsförordningen ( Stockholm Advokatbyrå ) [ slutet ]

2017-09-11 Integriteten i arbetslivet ( Stockholm Stockholms universitet ) [ slutet ]

» Flera hållna föredrag av Sören Öman

Senast uppdaterad 2017-06-26 av Sören Öman