: :

Fler föredrag än vanligt

av

Sören Öman
Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

FöredragshållareFörsta halvåret 2013 höll Sören Öman föredrag vid hela 26 tillfällen, dvs. åtminstone ett i veckan, oftast heldag. Det är fler föredrag än vad det brukar vara. Det är svårt att säga varför efterfrågan på föredrag av Sören Öman ökar.

Sören Öman håller sedan mitten av 1990-talet varje år ett stort antal föredrag i olika juridiska ämnen på svenska eller engelska. Det är vanligen välrenommerade kursföretag som anlitar honom, men han anlitas också ofta direkt av företag, t.ex. advokatbyråer, organisationer och myndigheter för att hålla skräddarsydda interna föredrag och utbildningar. Ibland föreläser han även för studenter på universitet eller på svenska eller internationella akademiska konferenser.

– Jag trodde att jag med tiden skulle tröttna på att prata så mycket. Men det har jag konstigt nog inte gjort. Det är fortfarande väldigt roligt att föreläsa och få gensvar från åhörarna. Det märks förmodligen också.

» Hållna föredrag
» Kommande föredrag

Dela :

Kommande publika föredrag av Sören Öman

» Föredrag av Sören Öman
( 15 st. kommande & 474 st. hållna sedan 2004, med 5 868 åhörare sedan 2014 )

Kommande publika föredrag av Sören Öman

2017-12-06 Dataskyddsförordningen och arbetsrätten ( Stockholm Arbetsrättsliga föreningen » Hemsida  )

2017-12-07 Den nya data­skydds­förord­ningen ( Stockholm VJS / Karnov Group » Hemsida  )

2018-01-30 EU:s data­skydds­för­ord­ning – kompletterande nationell reglering och för­djup­ning ( Stockholm VJS / Karnov Group » Hemsida  )

2018-02-01 Arbets­rättsliga frågor för offentlig sektor ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida  )