: : : : :

Sophie Thörne

( 1 betänkande med Sören Öman, visas nedan » Gå direkt till betänkandet )

Funktion vid Arbetsdomstolen : Ombud ]

Kontakt med Arbetsdomstolen

Sophie Thörne
Aktiv som ombud i Arbetsdomstolen 2000 → ( 7 refererade avgöranden ) ( sedan 2000 )

Alla uppgifter om ombudskap för innevarande år har kanske inte hunnit läggas in än.

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 28,6% ( 2 / 7 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,7%

Andel överklagade mål : 14,3% ( 1 / 7 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,4%

Ändringsfrekvens : 0,0% ( 0 / 1 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,0%

Underinstans : Jönköpings tingsrätt

Underinstans: Jönköpings tingsrätt

Sophie Thörne har varit ombud vid refererade avgöranden med :
30 ledamöter ♀ 12 ♂ 18
7 sekreterare ♀ 4 ♂ 3
15 parter
15 ombud ♀ 6 ♂ 9

Betänkanden med Sören Öman och Sophie Thörne ( 1 st. )

2006 ( 1 st. )

Avidentifiera jobbansökningar – en metod för mångfald ( SOU 2005:115 )

Arbetsmarknadsrätt | Arbetsrätt | Offentlighet & sekretess | Övrigt ]

Omslaget till betänkandet Avidentifiera jobbansökningar – en metod för mångfald

ISBN : 91-38-22495-X

Antal sidor : 147 sid.

Departement : Finansdepartementet

Utredning : Anonymitetsutredningen ( Fi 2005:05 )
» Utredningens sida

Ordförande / Utredare : Tanja Linderborg

Sören Ömans roll i utredningen : Sekreterare

 Läs : » Avidentifiera jobbansökningar – en metod för mångfald (SOU 2005:115)

» Läs texten ( html-text Fel kan förekomma )

Anonymitetsutredningen har haft i uppdrag att mot bakgrund av vikten av mångfald i arbetslivet analysera förutsättningarna för att använda en metod med avidentifierade ansökningshandlingar vid rekrytering inom offentlig sektor. Förhoppningen är, enligt utred­ningsdirektiven, att en metod med avidentifierade ansöknings­handlingar kan hjälpa myndigheterna att fästa avseende vid enbart sakliga grunder och därmed motverka osaklig behandling av arbets­sökande. Läs mer

Dela :