: : : : :

Sofie Rehnström

( 1 betänkande med Sören Öman, visas nedan » Gå direkt till betänkandet )

Funktion vid Arbetsdomstolen : Arbetstagarledamot | Ombud ]

Kontakt med Arbetsdomstolen

Sofie Rehnström
Aktiv som ombud i Arbetsdomstolen 2000–2008 ( 12 refererade avgöranden ) ( sedan 2000 )

Alla uppgifter om ombudskap för innevarande år har kanske inte hunnit läggas in än.

Andel avgöranden med skiljaktig mening : 16,7% ( 2 / 12 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,7%

Andel överklagade mål : 0,0% ( 0 / 12 st. )

Sofie Rehnström har varit ombud vid refererade avgöranden med :
60 ledamöter ♀ 21 ♂ 39
12 sekreterare ♀ 8 ♂ 4
17 parter
8 ombud ♀ 4 ♂ 4

Sofie Rehnström
Aktivitet som arbetstagarledamot i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
4 st.1 st.25,0%2011–2014

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 50,0% ( 2 / 4 st. )
[ i 1 / 2 fall ( 50,0% ) har Sofie Rehnström själv varit skiljaktig ]

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,7%

Andel överklagade mål: 0% ( 0 / 4 st. )

Sofie Rehnström har dömt refererade avgöranden med :
20 ledamöter ♀ 9 ♂ 11
4 sekreterare ♀ 3 ♂ 1
10 parter
10 ombud ♀ 3 ♂ 7

Typ av ledamöter som är skiljaktig från Sofie Rehnström
( 5 st. ♀ 1 ♂ 4 vid 5 tillfällen )

Förordnanden i Arbetsdomstolen :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Ersättare för arbetstagarledamot2010-07-017 år 4 mån 17 dgr hittills
Förordnad i sammanlagt 7 år 4 månader och 17 dagar hittills.

Utsedd efter förslag av Landsorganisationen i Sverige.

Betänkanden med Sören Öman och Sofie Rehnström ( 1 st. )

2011 ( 1 st. )

Uppdragstagare i arbets­lös­hets­för­säkringen ( SOU 2011:52 )

Arbetsmarknadsrätt | Arbetsrätt ]

Omslaget till betänkandet Uppdragstagare i arbetslöshetsförsäkringen

ISBN : 978-91-38-23600-0

Antal sidor : 109 sid.

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet

Utredning : Utredningen om uppdragstagare i arbetslöshetsförsäkringen ( A 2010:02 )
» Utredningens sida

Ordförande / Utredare : Sören Öman

Sören Ömans roll i utredningen : Särskild utredare

 Läs : » Uppdragstagare i arbets­lös­hets­för­säkringen (SOU 2011:52)

» Läs texten ( html-text Fel kan förekomma )

Det finns inte i lagstiftningen om arbetslöshetsförsäkringen några bestämmelser om uppdragstagare. Däremot finns det delvis olika regler för arbetstagare respektive företagare. En uppdragstagare måste därför i arbetslöshetsförsäkringen alltid klassificeras som arbetstagare eller företagare. Om uppdragstagaren är så självständig att han eller hon ska betraktas som företagare avgörs i dag efter en samlad bedömning av samtliga omständigheter kring uppdragen.

Jag har utformat regler för att göra gränsdragningen mellan företagare och arbetstagare i arbetslöshetsförsäkringen tydligare och enklare att förutse. Reglerna har utformats mot bakgrund av rättspraxis och är inte avsedda att innebära någon egentlig saklig förändring. Mitt förslag innebär följande. Läs mer

Dela :