: : : : :

Reidunn Laurén På Wikipedia

( 1 betänkande med Sören Öman, visas nedan » Gå direkt till betänkandet )

Förordnanden i Arbetsdomstolen för Reidunn Laurén :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Ersättare för vice ordförande1978-08-011983-06-304 år 11 mån
Vice ordförande1983-07-011985-08-312 år 2 mån
Ersättare för vice ordförande1985-09-011987-09-302 år 1 mån
Ordförande1987-11-151990-01-142 år 2 mån
Förordnad i sammanlagt 11 år och 4 månader.

Betänkanden med Sören Öman och Reidunn Laurén ( 1 st. )

2002 ( 1 st. )

Personlig integritet i arbetslivet ( SOU 2002:18 )

Arbetsrätt | It-rätt ]

Omslaget till betänkandet Personlig integritet i arbetslivet

ISBN : 91-38-21630-2

Antal sidor : 335 sid.

Departement : Näringsdepartementet

Utredning : Integritetsutredningen ( N 1999:10 )
» Utredningens sida

Ordförande / Utredare : Reidunn Laurén

Sören Ömans roll i utredningen : Sakkunnig

 Läs : » Personlig integritet i arbetslivet (SOU 2002:18)

De senaste årens snabba utveckling på såväl informationsteknikens som medicinens område har medfört dramatiskt ökade möjligheter för arbetsgivare att på olika sätt kontrollera arbetstagare. Riskerna för intrång i arbetstagarnas personliga integritet har därmed blivit avsevärt större. Detta har också föranlett de fackliga organisationerna att efterlysa ett förstärkt skydd för den personliga integriteten för arbetstagare och arbetssökande.

Vid genomgången av gällande rätt har konstaterats att det inte finns någon samlad reglering till skydd för den personliga integriteten i arbetslivet. Inte heller finns det någon lagstiftning i detta avseende som har utformats med hänsyn till den tekniska och medicinska utvecklingen. Läs mer

Dela :