: : : : :

Ingemar Hamskär

( 2 refererade avgöranden av Arbetsdomstolen, listas nedan » Gå direkt till listan )

[ Arbetstagarledamot ]

Ingemar Hamskär
Aktivitet som arbetstagarledamot i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

AvgörandenSkiljaktig meningAndel skiljaktigaAktiv år
2 st.2 st.100,0%1999–2016

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 100,0% ( 2 / 2 st. )
[ i 2 / 2 fall ( 100,0% ) har Ingemar Hamskär själv varit skiljaktig ]

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,7%

Andel överklagade mål: 50,0% ( 1 / 2 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,4%

Ändringsfrekvens : 0,0% ( 0 / 1 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 52,0%

Underinstans : Falu tingsrätt

Underinstans : Falu tingsrätt

Ingemar Hamskär har dömt refererade avgöranden med :
12 ledamöter ♀ 6 ♂ 6
2 sekreterare ♀ 1 ♂ 1
7 parter
6 ombud ♀ 3 ♂ 3

Typ av ledamöter som är skiljaktig från Ingemar Hamskär
( 10 st. ♀ 5 ♂ 5 vid 10 tillfällen )

Förordnanden i Arbetsdomstolen* :

FunktionTillträddeAvgickLängd
Notarie1983-04-011984-01-239 mån 23 dgr
Sekreterare1985-04-221988-03-062 år 10 mån 14 dgr
Ersättare för arbetstagarledamot2013-07-014 år 4 mån 23 dgr hittills
Förordnad i sammanlagt 8 år 1 månad och 3 dagar hittills.

Utsedd efter förslag av Tjänstemännens Centralorganisation.

* Har, sedan 1993, även varit tillfällig ersättare för arbetstagarledamot i ett avgörande ( 50,0% av alla refererade avgöranden med Ingemar Hamskär sedan 1993 ), den 22 september 1999.
Titel för Ingemar Hamskär som tillfällig ersättare : Chefsjurist i Tjänstemännens Centralorganisation.

Arbetsdomstolens refererade avgöranden med Ingemar Hamskär som arbetstagarledamot sedan 1993 ( 2 st. )

Sök/Filtrera avgörandena på denna sida :

2016 ( 1 st. )

Prejudikat med Sören Öman : AD 2016 nr 31 meddelad — Med skiljaktig mening
DirektstämtBeslut ]

| | | | |  ]

Sammanfattning :

Två arbetstagarförbund har varslat om stridsåtgärder i form av bl.a. arbetsinställelse mot tre arbetsgivarförbund och vissa av deras medlemmar till stöd för bl.a. krav på s.k. flexpension som skulle innebära att kompletterande avgifter för pension betalas in i det s.k. ITP-systemet. Arbetsgivarförbunden har gjort en fredspliktsinvändning och anfört att fredsplikt råder beträffande pensionsfrågor i företag där ITP-planen – som finns i ett mellan parterna i respektive mål gällande kollektivavtal – gäller. Arbetstagarförbunden har med anledning av arbetsgivarförbundens fredspliktsinvändning begärt en interimistisk prövning av de varslade stridsåtgärdernas tillåtlighet. Arbetsdomstolen har avslagit arbetstagarförbundens yrkanden om interimistiska beslut.

» Läs hela rättsfallet AD 2016 nr 31

Lagrum : 41 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Parter ( Privata sektorn ) : Almega Tjänsteförbunden & IT & Telekomföretagen & Medieföretagen & Sveriges Ingenjörer & Unionen

Ombud : Helène Robson & Jonas Stenmo & Karin Lundin & Malin Wulkan & Martin Wästfelt & Roine Johansson

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Sören Öman, Ulla Erlandsson, Christer Måhl, Åsa Kjellberg Kahn, Göran Söderlöf, Lenita Granlund (skiljaktig) och Ingemar Hamskär (skiljaktig).
Rättssekreterare : Hannah Edström

Dela :

1999 ( 1 st. )

Prejudikat : AD 1999 nr 107 meddelad — Med skiljaktig mening
Överklagat ( fastställt ) – Dom ]

| |  ]

Sammanfattning :

Fråga om det förelegat grund för avskedande av en journalist som i strid med bl.a. tryckfrihetsförordningens regler om rätt till anonymitet har avslöjat en insändarskribents identitet för dennes arbetsgivare.

» Läs hela rättsfallet AD 1999 nr 107

Lagrum : 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Parter i Arbetsdomstolen ( Privata sektorn ) : Dalarnas Tidningar Kommanditbolag & G.C.J.

Ledamöter i Arbetsdomstolen : Carina Gunnarsson, Maj Johansson, Margit Strandberg, Peter Ander, Mats Holmgren, Magnus Neuberg (skiljaktig) och Ingemar Hamskär (chefsjurist i Tjänstemännens Centralorganisation; tillfällig ersättare; skiljaktig).
Sekreterare : Christian von Szalay

Dela :