: : : : :

Arturo Vasquez

( 1 nyare förarbete om arbetsrätt, visas nedan » Gå direkt till förarbetet )

» Gå direkt till listan med nyare förarbete om arbetsrätt

Nyare offentliga utredningar och betänkanden om arbetsrätt med Arturo Vasquez som medverkande ( 1 st. )

2014 ( 1 st. )


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 103 bytes written, possibly out of free disk space in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/plugins/sorenoman-plugin/sorenoman.-plugin.php on line 4881

Utredningsdirektiv : Nationell delegation för lärande på arbetsplatserna inom ramen för yrkesintroduktions­anställningar
Dir. 2014:51

Omslaget till dir. 2014:51

Utredningsdirektiv ]

» Länk till dir. 2014:51


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 102 bytes written, possibly out of free disk space in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/plugins/sorenoman-plugin/sorenoman.-plugin.php on line 4881

Warning: file_put_contents(): Only 0 of 100 bytes written, possibly out of free disk space in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/plugins/sorenoman-plugin/sorenoman.-plugin.php on line 4881

Ordförande / Utredare : Pia Enochsson Helén Ängmo

Departement : Utbildningsdepartementet (U 2014:07)

Redovisas senast: 2018-11-01

En kommitté i form av en nationell delegation för lärande på arbetsplatserna inom ramen för yrkesintroduktionsanställningar ska främja arbetsmarknadens parters arbete med att bygga upp långsiktigt hållbara strukturer för ett strukturerat lärande på arbetsplatserna och utveckla förutsättningarna för sådant lärande. Delegationen ska redovisa hur arbetet fortskrider senast den 1 oktober 2014 och därefter lämna sådana redovisningar senast den 1 april varje år. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 november 2018. Läs mer

Dela :